Pradžia EN

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslo sričių mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

Gamtos mokslų srities mokslo sklaidos vienetų (darbų) formaliojo įvertinimo rezultatai:

Technologijos mokslų srities sklaidos vienetų (darbų) formaliojo įvertinimo rezultatai:

Medicinos ir sveikatos mokslų srities sklaidos vienetų (darbų) formaliojo įvertinimo rezultatai:

Žemės ūkio mokslų srities sklaidos vienetų (darbų) formaliojo įvertinimo rezultatai: