Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2019 m. kvietimas NORFACE Governance

Pagal NORFACE mokslinių tyrimų programos „Tobulesnis demokratinis valdymas" “ (Democratic governance in a turbulent age, Governance)) ERA-NET Cofund schemos kvietimą iš viso buvo gautos 207 trumposios paraiškos, iš jų – 6 su Lietuvos dalyviais. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 46 konsorciumai, tarp jų nebuvo nei vienos paraiškos, kurioje dalyvautų Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 14 projektų. Daugiau informacijos – NORFACE interneto svetainėje.

2017 m. kvietimas NORFACE T2S

Pagal NORFACE mokslinių tyrimų programos „Transformacijos ir tvarumas“ (angl. Transformations to Sustainability, T2S) ERA-NET Cofund schemos kvietimą iš viso buvo gautos 179 trumposios paraiškos. Tarp jų nebuvo nei vienos paraiškos, kurioje dalyvautų Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 35 konsorciumai. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 12 projektų. Daugiau informacijos – NORFACE interneto svetainėje.

2015 m. kvietimas NORFACE DIAL

Pagal NORFACE mokslinių tyrimų programos „Nelygybės kaita skirtingais gyvenimo laikotarpiais: struktūros ir procesai“  (angl. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes, DIAL) ERA-NET Cofund schemos kvietimą iš viso buvo gauta 170 trumpųjų paraiškų, iš kurių 16 – su Lietuvos dalyviais. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 49 konsorciumai, 3 iš jų su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Atlikus tarptautinį ekspertinį  paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 13 projektų. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra. Daugiau informacijos –NORFACE interneto svetainėje