Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2022 kvietimas

2022 m. kvietime Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas kvietimo temas. Trumpųjų paraiškų kvietimo etape konkursui buvo pateiktos 289 trumposios paraiškos, iš kurių 30 – su Lietuvos dalyviais. Iš antram kvietimo etapui pateiktų 127 išsamiųjų paraiškų, 16-ka buvo su Lietuvos dalyviais. 46 paraiškos (su 212 dalyvių) buvo pripažintos finansuojamomis, penkios paraiškos su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis buvo pripažintos finansuojamomis.

2021 kvietimas

2021 m. kvietime Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas kvietimo temas. Trumpųjų paraiškų kvietimo etape konkursui buvo pateiktos 493 trumposios paraiškos (su 2171 dalyviais), iš kurių 24 – su Lietuvos dalyviais. Iš antram kvietimo etapui pateiktų 171 išsamiosios paraiškos, 9-ios buvo su Lietuvos dalyviais. 70 paraiškų buvo pripažintos finansuojamomis, dvi paraiškos su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis buvo pripažintos finansuojamomis.

2020 m. kvietimas

2020 m. kvietime Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas kvietimo temas. Trumpųjų paraiškų kvietimo etape konkursui buvo pateiktos 236 trumposios paraiškos (su 958 dalyviais), iš kurių 22 – su Lietuvos dalyviais. Antrajam kvietimo etapui pakviestos 146, o pateiktos 144 išsamiosios paraiškos (su 584 dalyvių), iš kurių 19 – su Lietuvos dalyviais. 42 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis, tarp jų trys paraiškos su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (sąrašas).

2019 m. kvietimas

2019 m. kvietime Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas kvietimo temas. Trumpųjų paraiškų kvietimo etape konkursui buvo pateiktos 233 trumposios paraiškos (su 1004 dalyviais), iš kurių 18 – su Lietuvos dalyviais. Antrajam kvietimo etapui pakviestos 126, o pateiktos 123 išsamiosios paraiškos (su 516 dalyvių), iš kurių 16 – su Lietuvos dalyviais. 37 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis, tarp jų dvi paraiškos su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (sąrašas).

2018 m. kvietimas

2018 m. kvietime Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas kvietimo temas. Pirmajame kvietimo etape konkursui buvo pateikta 166 trumposios paraiškos, iš kurių 16 – su Lietuvos dalyviais. Iš antram kvietimo etapui pateiktos 91 išsamiosios paraiškos, 27 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis, finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti ~18,2 mln. eurų. Dvi paraiškos su trimis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis buvo pripažintos finansuojamomis (sąrašas).

2017 m. kvietimas

2017 m. kvietime Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas kvietimo temas. Pirmajame kvietimo etape konkursui buvo pateikta 91 trumpoji paraiška, iš kurių 8 – su Lietuvos dalyviais. Iš antram kvietimo etapui pateiktų 48 išsamiųjų paraiškų, 19 paraiškų buvo pripažintos finansuojamomis, finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti ~15 mln. eurų. Dvi paraiškos su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis buvo pripažintos finansuojamomis (sąrašas). 

2016 m. kvietimas

2016 m. kvietime Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas kvietimo temas. Pirmajame kvietimo etape iš viso buvo gautos 233 trumposios paraiškos, iš kurių 13 su Lietuvos dalyviais.

Antrajame kvietimo etape buvo pateiktos 89 išsamiosios paraiškos, tarp jų ir 7 paraiškos su Lietuvos dalyviais. 46 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis, finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti 30,5 mln. eurų. Keturios paraiškos su Lietuvos mokslo ir studijų institucija buvo pripažintos finansuotinomis (sąrašas). 

2015 m. kvietimas

2015 m. kvietimo pirmajame etape iš viso buvo gautos 153 trumposios paraiškos, iš kurių 9 su Lietuvos dalyviais. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas 6 kvietimo temas.

Antrajame kvietimo etape buvo pateiktos 93 išsamios paraiškos, tarp jų ir 5 paraiškos su Lietuvos dalyviais. 22 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis. Dvi paraiškos su Lietuvos mokslo ir studijų institucija buvo pripažintos finansuotinomis (sąrašas).

2014 m. kvietimas

2014 m. kvietimo pirmajame etape iš viso buvo gautos 172 trumposios paraiškos, iš kurių 8 su devyniais Lietuvos dalyviais. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal visas 6 kvietimo temas.

Antrajame kvietimo etape buvo pateiktos 105 išsamios paraiškos, tarp jų ir 7 paraiškos su aštuoniais Lietuvos dalyviais. 22 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis. Viena paraiška su Lietuvos mokslo ir studijų institucija buvo finansuota.

2013 m. kvietimas

2013 m. kvietimo pirmajame etape iš viso buvo gautos 166 trumposios paraiškos, iš kurių 3 – su Lietuvos dalyviais. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal kvietimo temą „Medžiagos sveikatos priežiūrai“.

Antrajame kvietimo etape buvo pateiktos 90 išsamios paraiškos, tarp jų ir dvi su Lietuvos dalyviais. 26 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis. Nė viena paraiška su Lietuvos mokslo ir studijų institucija nebuvo finansuota.

2012 m. kvietimas

2012 m. kvietimo pirmajame etape iš viso buvo gautos 125 trumposios paraiškos, iš jų gautos 5 paraiškos, kurias teikiant dalyvavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. 4-iose iš jų Lietuvos institucijos yra koordinatoriai, o 1-oje partneriai. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal kvietimo temą „Medžiagos energetikos sistemoms“.

72 teigiamai įvertintų paraiškų konsorciumai buvo pakviesti teikti išesamąsias paraiškas antrajame kvietimo etape, tarp jų ir dvi su Lietuvos dalyviais. 69 pilnos paraiškos buvo pateiktos, iš kurių 23 paraiškos buvo pripažintos finansuojamomis. Nė viena paraiška su Lietuvos mokslo ir studijų institucija nebuvo finansuota.