Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2021 m. kvietimas

2021 m. kvietimui buvo pateiktos 45 paraiškos (38 grafeno tematikos paraiškos ir 7 žmogaus smegenų tyrimų tematikos paraiškos), iš jų buvo 2 su Lietuvos dalyviais. 13 paraiškų buvo pripažintos rekomenduojamomis finansuoti. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos nepateko į finansuotinų paraiškų sąrašą.

2019 m. kvietimas

2019 m. pirmajame kvietimo etape iš viso buvo gautos 82 trumposios paraiškos (53 grafeno ir 29 žmogaus smegenų tyrimų tematikų), iš jų buvo 3 su Lietuvos dalyviais.

Į antrąjį kvietimo etapą pakviestos ir buvo pateiktos 65 išsamiosios paraiškos, tarp jų ir 3 paraiškos (2 grafeno ir 1 žmogaus smegenų tyrimų tematikų) su Lietuvos dalyviais. 25 paraiškos buvo pripažintos rekomenduojamomis finansuoti. Viena paraiška, koordinuojama Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, buvo pripažinta finansuojama (sąrašas).

2017 m. kvietimas

2017 m. pirmajame kvietimo etape iš viso buvo gautos 69 trumposios paraiškos (52 paraiškos grafeno tematikos ir 17 paraiškų žmogaus smegenų tyrimų tematikos), 62 paraiškos pripažintos tinkamomis, iš jų buvo 5 su Lietuvos dalyviais.

Į antrąjį kvietimo etapą pakviestos ir buvo pateiktos 41 išsamiosios paraiškos, tarp jų ir 2 paraiškos (1 grafeno ir 1 žmogaus smegenų tyrimų tematikų) su Lietuvos dalyviais. 23 paraiškos buvo pripažintos rekomenduojamomis finansuoti. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos nepateko į finansuotinų paraiškų sąrašą.