Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2021 m. CHIST-ERA kvietimas

CHIST-ERA programos kvietimo temos buvo šios:

1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT

2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Tarptautiniam paraiškų teikimo kvietimui iš viso buvo gauta 19 paraiškų, iš jų – 3 su Lietuvos dalyviais. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 9 projektus, iš jų 1 projektas su dalyviu iš Lietuvos. Finansuoti nutarta 5 projektus NOEMS ir 4 projektus OSNEM temos.

Finansuojamų projektų su Lietuvos dalyviais sąrašas.

Daugiau informacijos apie sėkmingus projektus ­­ –  CHIST-ERA interneto svetainėje.

2020 m. CHIST-ERA kvietimas

CHIST-ERA programos kvietimo temos buvo šios:

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
  2. Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Tarptautiniam paraiškų teikimo kvietimui iš viso buvo gautos 53 paraiškos, iš jų – 1 su Lietuvos dalyviais. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 10 projektų, iš jų 4 projektai BCI ir 6 projektai S-ICT temos. Projektų su Lietuvos dalyviais nebuvo. Daugiau informacijos apie sėkmingus projektus ­­ –  CHIST-ERA interneto svetainėje.

2019 m. CHIST-ERA kvietimas

CHIST-ERA programos kvietimo temos buvo šios:

  1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  2. Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Tarptautiniam paraiškų teikimo kvietimui iš viso buvo gautos 162 paraiškos, iš jų – 7 su Lietuvos dalyviais. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 62 konsorciumai, tarp jų buvo 2 paraiškos, kuriose dalyvavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 14 projektų, iš jų 10 projektų XAI ir 4 projektai CES temos. Projektų su Lietuvos dalyviais nebuvo. Daugiau informacijos apie sėkmingus projektus ­­ –  CHIST-ERA interneto svetainėje.

2018 m. CHIST-ERA kvietimas

CHIST-ERA programos kvietimo temos buvo šios:

  1. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  2. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Tarptautiniam paraiškų teikimo kvietimui iš viso buvo gautos 62 paraiškos, iš jų – 1 su Lietuvos dalyviu. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 10 projektų, iš jų 5 projektai ACAI ir 5 projektai SDCDN temos. Projektų su Lietuvos dalyviais nebuvo. Daugiau informacijos apie sėkmingus projektus ­­ –  CHIST-ERA interneto svetainėje.

2017 m. CHIST-ERA kvietimas

2017 m. pirmajame kvietimo etape iš viso buvo gautos 55 trumposios paraiškos (26 paraiškos tema „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ ir 29 paraiškos tema „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“), 36 paraiškos pripažintos tinkamomis, iš jų nebuvo paraiškų su Lietuvos dalyviais.

Į antrąjį kvietimo etapą pakviestos ir buvo pateiktos 36 išsamiosios paraiškos (20 paraiškų tema „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ ir 16 paraiškų tema „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“), tarp jų ir 1 paraiška (antrąja tema) su Lietuvos dalyviais. 14 paraiškų buvo pripažintos rekomenduojamomis finansuoti. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos nepateko į finansuotinų paraiškų sąrašą.