Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2020 m. CHIST-ERA kvietimas

CHIST-ERA programos kvietimo temos buvo šios:

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
  2. Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Tarptautiniam paraiškų teikimo kvietimui iš viso buvo gautos 53 paraiškos, iš jų – 1 su Lietuvos dalyviais. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 10 projektų, iš jų 4 projektai BCI ir 6 projektai S-ICT temos. Projektų su Lietuvos dalyviais nebuvo. Daugiau informacijos apie sėkmingus projektus ­­ –  CHIST-ERA interneto svetainėje.

2019 m. CHIST-ERA kvietimas

CHIST-ERA programos kvietimo temos buvo šios:

  1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  2. Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Tarptautiniam paraiškų teikimo kvietimui iš viso buvo gautos 162 paraiškos, iš jų – 7 su Lietuvos dalyviais. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 62 konsorciumai, tarp jų buvo 2 paraiškos, kuriose dalyvavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 14 projektų, iš jų 10 projektų XAI ir 4 projektai CES temos. Projektų su Lietuvos dalyviais nebuvo. Daugiau informacijos apie sėkmingus projektus ­­ –  CHIST-ERA interneto svetainėje.

2018 m. CHIST-ERA kvietimas

CHIST-ERA programos kvietimo temos buvo šios:

  1. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  2. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Tarptautiniam paraiškų teikimo kvietimui iš viso buvo gautos 62 paraiškos, iš jų – 1 su Lietuvos dalyviu. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 10 projektų, iš jų 5 projektai ACAI ir 5 projektai SDCDN temos. Projektų su Lietuvos dalyviais nebuvo. Daugiau informacijos apie sėkmingus projektus ­­ –  CHIST-ERA interneto svetainėje.

2017 m. CHIST-ERA kvietimas

2017 m. pirmajame kvietimo etape iš viso buvo gautos 55 trumposios paraiškos (26 paraiškos tema „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ ir 29 paraiškos tema „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“), 36 paraiškos pripažintos tinkamomis, iš jų nebuvo paraiškų su Lietuvos dalyviais.

Į antrąjį kvietimo etapą pakviestos ir buvo pateiktos 36 išsamiosios paraiškos (20 paraiškų tema „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ ir 16 paraiškų tema „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“), tarp jų ir 1 paraiška (antrąja tema) su Lietuvos dalyviais. 14 paraiškų buvo pripažintos rekomenduojamomis finansuoti. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos nepateko į finansuotinų paraiškų sąrašą.