Pradžia EN

Europos mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos: Europai būtini finansiškai stiprūs ir nepriklausomi moksliniai tyrimai ir inovacijos

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba ir dar 11 Europos institucijų, patariančių savo šalių vyriausybėms mokslo, technologijų ir inovacijų politikos klausimais, pasirašė dokumentą, kuriuo išreiškė bendrą poziciją dėl būtinybės Europoje plėtoti finansiškai stiprius ir nepriklausomus mokslinius tyrimus. Šalys pritaria, kad įveikti sudėtingus iššūkius, kuriuos kelia ne vien COVID-19 pandemija, gali tik tarptautinis globalus bendradarbiavimas, o Europa – stipri bei atvira pasauliui mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė – atlikti svarbų vaidmenį.

Šios išvados priimtos metiniame Europos mokslo, technologijų ir inovacijų tarybų susitikime lapkričio 10 d., kurį šį kartą rengė Vokietijos mokslo taryba (angl. German Council of Science and Humanities). Deklaraciją pasirašė 12 iš 14 susitikime dalyvavusių mokslo, technologijų ir inovacijų tarybų – dviejų iš Austrijos ir po vieną iš Belgijos, Danijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Turkijos, Vokietijos – vadovai.

Susitikimai rengiami apžvelgti metinius šalių mokslo politikos klausimus ir Europos mokslinių tyrimų erdvės (ERA) ateitį.

Dokumentu institucijos taip pat išreiškė paramą lapkričio 10 d. pasiektam susitarimui tarp Europos Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos ir Europos Parlamento derybininkų grupės dėl Europos Vadovų Tarybos išvadų iš esmės tobulinti ES daugiametę finansinę programą. Valstybėms narėms patvirtinus šį susitarimą, ilgainiui būtų užtikrinti Europos mokslinius tyrimus ir inovacijas plėtoti būtini pajėgumai. Labai palankiai įvertinta ir spalio 20 d. Ministrų konferencijoje dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės priimta Bonos deklaracija dėl mokslinių tyrimų laisvės.