Pradžia EN

ERC dotacija pradedantiesiems

ERC parama tyrėjams, pradedantiems savarankišką mokslinę tiriamąją veiklą (ERC dotacija pradedantiesiems), siekiama remti savarankiškų ir kompetentingų naujų individualių mokslininkų grupių kūrimąsi. 

Finansavimo sąlygos

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 2 metus ir ne daugiau nei prieš 7 metus. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 11 metų
 • Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtiniu lyderiu mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • bent viena svarbi publikacija, parengta be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota)
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota)
  • patentai
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose
  • apdovanojimai ir laimėti prizai
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 1,5 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2 mln. eurų) 5 metams

Kitos ERC finansavimo schemos

Apie Europos mokslo tarybos dotacijas