Pradžia EN

ERC dotacija idėjų pritaikymui

ERC finansavimo scenma „Idėjų pritaikomumas“ skirta tyrėjams, vykdantiems projektą ERC projektą (ERC dotacija idėjų pritaikymui), ja siekiama padėti nustatyti, ar projekto metu gauti rezultatai turi komercializacijos, socialinių inovacijų potencialą.

Finansavimo sąlygos

 • „Idėjų pritaikomumas“ nėra skirtas pratęsti ERC lėšomis vykdomo ar vykdyto mokslinių tyrimų projekto. ERC „Idėjų pritaikomumo“ parama skirta finansuoti veiklas ruošiantis gautų tyrimų rezultatų komercializavimui arba socialiniam įgyvendinimui (angl. socially valuable proposition)

 • „Idėjų pritaikomumo“ finansavimo schema gali pasinaudoti visi pagrindiniai tyrėjai, vykdantys ERC dotacijų projektus arba kurių projektai buvo baigti likus mažiau nei 12 mėnesių iki naujo „Idėjų pritaikomumo“ paraiškų konkurso. Pagrindinis tyrėjas turi gebėti pademonstruoti ryšį tarp idėjos ir susijusio ERC finansuojamo ar finansuoto projekto

 • Projektui gali būti skiriama iki 150 000 eurų

 • Projekto trukmė – 18 mėnesių

 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kasmet ir turi tris paraiškų teikimo datas  

 • Kokybė (inovatyvumo potencialas)
  • Poveikis

  • „Idėjų pritaikomumo“ paraiškos vertinamos pagal tris kriterijus: 

  • Įgyvendinimo kokybė ir efektyvumas (idėjos pritaikymo plano kokybė)

Kitos ERC finansavimo schemos

Apie Europos mokslo tarybos dotacijas