Pradžia EN

Teminės sritys, veiksmų grupės ir nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) paslaugos

NCP – tai nacionaliniai kontaktiniai atstovai (angl. National Contact Points) Europos Sąjungos ir asocijuotose valstybėse, savo šalių tyrėjams bei verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikiantys kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą dalyvauti programoje „Europos horizontas“. 

Kiekvieno NCP veiklos tikslas – teikti pareiškėjams naujausią aktualią informaciją bei visapusiškas konsultacijas įvairiais programos taisyklių taikymo ir dalyvavimo joje klausimais. Surask savo NCP pagal Lietuvos mokslo tarybos atstovaujamas temines sritis.

Visą naujausią informaciją apie NCP veiklą, artėjančius renginius, bei kvietimus galite rasti NCP LinkedIn puslapyje. 

Programos „Europos horizontas“ Lietuvos mokslo tarybos NCP:

konsultuoja dėl dalyvavimo programoje sąlygų, paraiškos rengimo ir teikimo, atlieka paraiškos vertinimą (ang. proof-reading) pataria projektų vykdytojams finansiniais ir administravimo klausimais konsultuoja pareiškėjus horizontaliais klausimais, kurių įtraukimas į paraišką yra būtinas (lyčių lygybė, poveikis, intelektualinės nuosavybės teisės, atviras mokslas, atsakingi tyrimai ir inovacijos, ES politika atitinkamoje teminėje srityje)
 
informuoja viešąjį ir privatų sektorius apie galimybes gauti finansavimą ir dalyvauti programoje konsultuoja pareiškėjus „Europos horizontas“ sinergijomis su kitomis Europos programomis ir finansavimo mechanizmais (COSME, COST,  EEN, ES struktūriniai ir investicijų fondai, EURAXESS, JRC, LIFE)
organizuoja mokymus ir seminarus, informacinius renginius

Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių biuras Briuselyje LINO – jei ieškote tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. LINO padeda Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir gauti informaciją apie galimybes dalyvauti ES finansuojamos tarptautinėse programose.