Pradžia EN

Programa „Europos horizontas“

Nauja bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“. Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. „Europos horizontas“ apima tris veiklos sritis (angl. pillars). Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atviro mokslo bei partnerystės horizontaliais principais. Šiai programai įgyvendinti planuojama skirti beveik 95,5 mlrd. eurų.

Veiklos sritys – tai (1) „Aukšto lygio mokslas“ (ERC, MCSA, „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“); (2) „Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas“; (3) „Inovatyvi Europa“ (EIC, „Europos inovacijų ekosistemos“, „Europos inovacijų ir technologijų institutas“), žr. schemą žemiau. Horizontali sritis „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra“ yra skirta mažinti mokslo kokybės ir inovacijų atotrūkį tarp Europos šalių. 

Teminės sritys ir nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP)