Pradžia EN

Partnerių paieška

Partneriu „Europos horizonto“ programoje gali būti bendrovė, mokslinių tyrimų organizacija arba nevyriausybinė organizacija – nesvarbu, kur ji yra įsteigta (ES ar Lietuvoje), su sąlyga, kad ji yra finansiškai pajėgi ir kvalifikuota atlikti užduotis, nurodytas rengiamo projekto paraiškoje.

                    Finansinė parama ieškant partnerių 

Lietuvos mokslo tarybos Nacionaliniai kontaktiniai atstovai kviečia teikti paraiškas dėl dalyvavimo partnerių paieškos renginiuose finansavimo. Dalyvavimas partnerių paieškos reginiuose (angl. brokerage events) finansuojamas vykdant projektą „NCP_WIDERA.NET“. Ši paramos priemonė, skirta pareiškėjams, norintiems dalyvauti II ramsčio veiksmų grupių partnerių paieškos renginiuose.

Galimi dalyvavimo tikslai:

  • projekto konsorciumo formavimas;
  • projekto idėjos pristatymas (pitch presentation);
  • prisijungimas prie esamų/formuojamų konsorciumų;
  • galimo bendradarbiavimo „Europos Horizonto“ programoje aptarimas su potencialiais užsienio partneriais.

Galimi pareiškėjai – visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys ir institucijos, pavyzdžiui, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos, įmonės, vietos valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir kt.

Paraiškos priimamos nuolatos.

Daugiau informacijos:

Kontaktinis asmuo

Informaciją pareiškėjams teikia Ieva Budrienė tel. +370 684 03 247, e-mail: ieva.budriene@lmt.lt

Kita naudinga informacija:

Partnerystės pasiūlymai pagal veiksmų grupes:

Pageidaujate daugiau informacijos ar ieškote partnerių? Susisiekite su dominančios teminės srities NCP