Pradžia EN

Trijų Baltijos šalių mokslo tarybos kviečia į Marie Skłodowska-Curie personalo mainų programos pristatymą

Data 2022-09-30 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Trijų Baltijos valstybių mokslo tarybos kviečia į „Europos horizonto“ nacionalinių kontaktinių atstovų renginį apie galimybes mokslo ir studijų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams dalyvauti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) personalo mainų programoje. Renginys vyks spalio 21 d. 10–12.30 val. (EEST).

MSCA personalo mainų programa yra galimybė viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms gauti finansavimą dalyvauti darbuotojų trumpalaikius tarptautinius ir tarpsektorinius mainus.

Programą pristatys Europos mokslinių tyrimų vykdomosios agentūros (REA) MSCA personalo mainų programos pareigūnas Aleksandra Schoetz-Sobczak, patirtimi dalinsis projektų koordinatoriai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Renginyje taip pat bus pasidalinta patarimais apie projektų rengimą bei pristatyta projektų vertinimo ataskaitų (ESR) analizė.

Kvietimas į renginį (lietuvių k. ir anglų k.) ir registracija.