Pradžia EN

Rengiamasi kurti bendrą Europos kultūros paveldo debesijos platformą

2022-06-30 „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisija telkia valstybes nares bendrai Europos kultūros paveldo debesijos platformai kurti. Ši debesijos platforma bus unikali infrastruktūra, kuri sudarys sąlygas precedento neturinčiam tarpdisciplininiam ir plataus masto specialistų, kultūros paveldo mokslininkų, kuratorių, archyvarų, restauratorių, konservatorių ir muziejininkų bendradarbiavimui. Platformoje bus įdiegtos pažangiausios technologijos, skirtos artefaktams skaitmeninti, meno kūriniams tirti ir duomenims dokumentuoti. Šios priemonės patobulins ir papildys kultūros paveldo išsaugojimo, konservavimo ir restauravimo skaitmeninimo procesą bei padidins pažangiųjų technologijų prieinamumą nedidelėms ir atokesnėse vietovėse veikiančioms institucijoms.

Nepriklausomi atskirų ES šalių ekspertai jau atliko bendros Europos kultūros paveldo debesijos platformos ex-ante poveikio vertinimą ir parengė ataskaitą.

Debesijos platformos kūrimas bus finansuojamas „Europos horizonto“ veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ lėšomis. Numatytas biudžetas - 110 mln. eurų, o kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti 2023 m. ir 2024 m. Europos Komisija ketina glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis rengiant bendros debesijos platformos struktūrai, paslaugoms ir priemonėms įgyvendinti skirtą „Europos horizonto“ darbo programos dalį.