Pradžia EN

Europos Komisija kviečia tapti valdybų nariais

Data 2023-08-03 Kategorija Tarybos naujienos
Europos Komisija kviečia tapti valdybų nariais

Europos Komisija (EK) kviečia ekspertinėmis žiniomis ir patirtimi prisidėti prie būsimosios šeštosios ES Naujojo europinio bauhauzo (NEB) misijos kūrimo bei Europos inovacijų ir technologijų instituto stiprinimo ir tapti jų valdybų nariais. EK buria penkiolikos ekspertų grupę, kuri savo ekspertinėmis žiniomis ir patirtimi parengiamajame Naujojo europinio bauhauzo misijos kūrimo etape padės kurti misijos struktūrą.

Šių metų liepos 19 d. EK pasiūlė šeštąją programos „Europos horizontas“ misiją, skirtą tik NEB. Valstybėms narėms pritarus, ši misija papildys penkias jau įgyvendinamas klimato kaitos, vėžio, klimatui neutralių ir pažangių miestų, vandenynų ir vandenų atkūrimo bei sveiko dirvožemio misijas. NEB misija, kurią įgyvendinant didžiausias dėmesys bus skiriamas moksliniams tyrimams ir inovaciniams sprendimams,  sieks, kad visoje Europoje gyvenamosios erdvės taptų gražios, tvarios ir įtraukios.

Visų šalių verslo ir pramonės, viešojo administravimo, akademinės ir mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, kultūros ir švietimo, piliečių dalyvavimo ir pilietinės visuomenės organizacijų ekspertai kviečiami teikti paraiškas ir tapti būsimosios NEB misijos valdybos nariais. Paraiškas tapti NEB valdybos nariais galima teikti  iki šių metų rugpjūčio 29 d. 12 val.(CET) EU Survey platformoje.

Tapti keturiais naujais valdybos nariais kviečia ir Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT), esantis neatsiejama „Europos horizontas“ dalis, siekianti skatinti inovacijas visoje Europoje, integruojant verslą, švietimą ir mokslinius tyrimus bei ieškant būdų, kaip spręsti neatidėliotinus pasaulinius uždavinius.

Pagrindinė EIT sprendimų priėmimo institucija yra EIT valdyba, kuriai patikėta strategiškai vadovauti institutui. EIT valdyba savarankiškai priima sprendimus ir  yra atsakinga už žinių bei inovacijų bendrijų atranką, paskyrimą ir vertinimą, jų veiklos stebėseną ir skatinimą.

Daugiau informacijos ir paraiškos formą galima rasti EIT interneto puslapyje. Paraiškas tapti EIT valdybos nariais galima teikti iki šių metų spalio 29 d.

 

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo taryba „Europos horizonto“ veiksmų grupės
„Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ NCP
ES miestų misijos NCP Gintauta Žemaitienė
Tel. +370 608 90 645
El. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt