Pradžia EN

ES finansavimo siekiančioms Lietuvos miestų ir rajonų kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms – seminarų ir konsultacijų ciklas

Data 2022-09-20 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Prasideda seminarai ir konsultacijos Lietuvos miestuose ir rajonuose veikiančiose kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijose apie galimybes joms gauti Europos Sąjungos (ES) finansavimą. Pirmieji susitikimai spalio ir lapkričio mėnesiais jau numatyti Tauragėje, Marijampolėje, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje. Kviečiame kultūros ir kūrybos bendruomenes dalyvauti susitikimuose savo miestuose ir rajonuose. 

Seminarus rengia ir veda Lietuvos mokslo taryba (ES programa „Europos horizontas“) ir ES programos „Kūrybiška Europa“ biuras Lietuvoje. Po seminarų numatomos nemokamos individualios konsultacijos apie tai, kaip formuluoti projekto idėją, ieškoti užsienio partnerių ar teikti paraiškas ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europos horizontas“ konkursams. Individualiosios konsultacijos padeda geriau nustatyti organizacijų interesų sritis ir kryptis, gauti aktualią su informaciją, aptarti galimybes efektyviai naudotis ja ateityje.

Sekite kvietimus dalyvauti renginiuose „Kūrybiškos Europos“ biuro „Facebook“ paskyroje.

Informacija apie pranešėjas ir programas:

Kamilė Čelutkaitė – ES programos „Kūrybiška Europa“ biuro Lietuvoje vadovė ir kultūrai skirtos paprogramės koordinatorė – apžvelgs kultūrai ir tarpsektorinių paprogramių kvietimus teikti paraiškas bei naująją kūrėjų mobilumo schemą „Culture Moves Europe“, pasidalins patarimais, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį teikiant bendradarbiavimo projektų paraiškas, ir pristatys Lietuvos kultūros tarybos kofinansavimo priemonę (tel. 8 5 231 2639, e. p. kamile@kurybiskaeuropa.eu).

„Kūrybiška Europa 2021–2027“ yra skirta remti Europos kiną, televiziją, žiniasklaidą, architektūrą, muziką, vizualiuosius menus, literatūrą, scenos menus, paveldą ir kitas kultūros sritis. Daugiau apie „Kūrybišką Europą“.

Gintauta Žemaitienė – Lietuvos mokslo tarybos ES programos „Europos horizonto“ veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ ir miestų misijos nacionalinė kontaktinė atstovė (angl. national contact point, NCP) – pristatys 2023–2024 m. programos finansavimo kryptis, ypatumus ir galimybes paveldo, kūrybinių industrijų, socialinių pokyčių srityse, apžvelgs veiksmų grupės sinergiją su ES miestų misija, iniciatyva „Naujasis europinis bauhauzas“ ir kitomis programomis (tel. 8 608 90645, e. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt).

„Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ yra viena iš „Europos horizonto veiksmų grupių, kuri skirta novatoriškiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms, prisidedančioms prie kultūros paveldo ir kūrybinių industrijų sričių perėjimo prie skaitmeninių technologijų, didesnės skaitmeninio kultūros paveldo vertės kūrimo ir kūrybinio sektoriaus inovacijų poveikio stiprinimo. Daugiau apie „Europos horizonto“ kultūros ir kūrybiškumo sritį.