Pradžia EN

Kas naujo „Europos horizonto“ programoje ?

2021-04-02 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

ERC paskelbė preliminarias 2022 metų kvietimų teikti paraiškas datas

Europos mokslo taryba (ang. European Research Council, ERC) paskelbė preliminarų 2022 metų kvietimų teikti paraiškas kalendorinį planą.  Jis skiriasi nuo praėjusių metų, nes „Europos horizonto“ teminių sričių darbo programos paskelbtos pavėluotai.
2021-03-18 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Patvirtintas pirmasis 2021–2024 m. „Europos horizonto“ strateginis planas

Europos Komisija patvirtino pirmąjį naujosios Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ strateginį planą. Planas parengtas bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis, suinteresuotomis...
2021-03-17

Paskelbtos „Europos horizontas“ preliminarios darbo programos

Europos komisija (EK) paskelbė programos „Europos horizontas“ kai kurių tematinių sričių preliminarias darbo programų versijas. Informacija skelbiama EK ekspertų grupių registro tinklalapyje. Nuorodos į preliminarias 2021-2022 m. darbo programas:...
2021-03-17 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pasirengimas „Europos horizonto“ kvietimams: atnaujinkite arba užmegzkite ryšius su tarptautiniais partneriais

Š. m. balandžio mėnesį numatoma pradėti skelbti „Europos horizonto“ kvietimus teikti paraiškas. Lietuvos tyrėjai jau dabar skatinami ieškoti partnerių ar atnaujinti ryšius ir aptarti bendradarbiavimo galimybes. Austrijos mokslinių tyrimų...
Archyvas