Pradžia EN

„Europos horizonto“ kvietimai

Veiksmų grupė „Sveikata"
Kvietimų paieška finansavimo ir konkursų portale (angl. Funding and tenders portal)

Veiksmų grupės „Sveikata“ (angl. Health) kvietimai teikti paraiškas.

Daugiau informacijos – veiksmų grupės „Sveikata“ tinklalapyje.

Planuojate teikti paraišką ir reikia konsultacijos? Susisiekite su šios veiksmų grupės NCP Sigita Auvertin (Bagdonienė), tel. 8 608 90647, e. p. sigita.bagdoniene@lmt.lt, Laura Pėkienė, tel. 8 604 76131, e. p. laura.pekiene@lmt.lt .

Veiksmų grupė „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė"
Kvietimų paieška finansavimo ir konkursų portale (angl. Funding and tenders portal)

Veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ (angl. Culture, Creativity and Inclusive Society) kvietimai teikti paraiškas

Daugiau informacijos – šios veiksmų grupės tinklalapyje.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos „Kultūros, kūrybiškumo ir įtraukios visuomenės“ veiksmų grupės NCP Gintauta Žemaitienė (tel. 8 608 90645, e. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt) arba Laura Kostelnickienė (tel. 8 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt).

Veiksmų grupė „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“
Kvietimų paieška finansavimo ir konkursų portale (angl. Funding and tenders portal)

Veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ (angl. Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment) kvietimai teikti paraiškas

Daugiau informacijos – šios veiksmų grupės tinklalapyje.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos šios veiksmų grupės NCP Irena Kuzminskienė, tel. 8 608 90644, e. p. irena.kuzminskiene@lmt.lt, Justyna Lučinska, tel. 8 604 76180, e. p.  justyna.lucinska@lmt.lt,] arba dr. Viktoras Mongirdas, tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.

Misijos
Misija: Iki 2030 m.  atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis

Misija Iki 2030 m.  atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis (angl. Restore our Ocean, seas and waters by 2030)

Daugiau informacijos Misijų darbo programoje.

Kvietimai teikti paraiškas.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos NCP Laura Pėkienė, tel. 8 604 76131, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.

Misija: Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai

Misija „Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai“ (angl. Climate-neutral and smart cities

Kvietimai teikti paraiškas.

Daugiau informacijos Misijų darbo programoje.

ES miestų misijos informacinis lapas.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos „Kultūros, kūrybiškumo ir įtraukios visuomenės“ veiksmų grupės NCP Gintauta Žemaitienė, tel. 8 608 90645, e. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt.

Misija: Prisitaikymas prie klimato kaitos

Misija „Prisitaikymas prie klimato kaitos“ (angl. Adaptation to climate change including societal transformation)

Daugiau informacijos Misijų darbo programoje.

Kvietimai teikti paraiškas.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos NCP Laura Pėkienė, tel. 8 604 76131, e. p. laura.pekiene@lmt.lt.

Misija: Sveikas dirvožemis ir maistas

Misija „Sveikas dirvožemis ir maistas“ (angl. Soil health and food) .

Kvietimai teikti paraiškas.

Daugiau informacijos Misijų darbo programoje.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos Justyna Lučinska, tel. +8 604 76180, e. p. justyna.lucinska@lmt.lt.

Misija: Vėžys

Misija „Vėžys“ (angl. Cancer)

Kvietimai teikti paraiškas.

Daugiau informacijos Misijų darbo programoje.

Planuojate teikti paraišką ir reikia konsultacijos? Susisiekite su šios veiksmų grupės NCP Laura Pėkiene tel. 8 604 76131, e. p. laura.pekiene@lmt.lt .

Klauskite