Pradžia EN

ES fondų investicijų lėšomis stiprinami pajėgiausių šalies laboratorijų bendradarbiavimas sveikatos technologijų ir biotechnologijų srityje

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti mokslinius tyrimus sumanios specializacijos „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ srityje, atliekamus bendradarbiaujant Lietuvos ir užsienio mokslinių tyrimų laboratorijoms (Paralelinės laboratorijos (SMART). Paraiškos priimamos iki vasario 18 d.

Numatoma finansuoti projektus, stipriausius dviejose iš trijų sumanios specializacijos prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ tematikose: „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir (arba) „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“. Tikimasi, kad šių atliktų mokslinių tyrimų rezultatai bus komercinami.

Šiems bendradarbiavimo projektams numatyta skirti 1,4 mln. eurų. Vienam iki 42 mėn. trukmės projektui gali būti skirta iki 700 tūkst. eurų. Daugiau informacijos – paralelinių laboratorijų (SMART) projektų kvietime teikti paraiškas.

Numatytas vienintelis paralelinių laboratorijų (SMART) paraiškų konkursas. Projektai būtų įgyvendinami 2020–2023 metais.

Priemonę inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba. Konkursas skelbiamas ir projektai bus finansuojamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Koordinatorius – Lietuvos mokslo taryba.