Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2017 m. kvietimas

2017 m. pirmajame kvietimo etape iš viso buvo gautos 69 trumposios paraiškos (52 paraiškos grafeno tematikos ir 17 paraiškų žmogaus smegenų tyrimų tematikos), 62 paraiškos pripažintos tinkamomis, iš jų buvo 5 su Lietuvos dalyviais.

Į antrąjį kvietimo etapą pakviestos ir buvo pateiktos 41 išsamiosios paraiškos, tarp jų ir 2 paraiškos (1 grafeno ir 1 žmogaus smegenų tyrimų tematikų) su Lietuvos dalyviais. 23 paraiškos buvo pripažintos rekomenduojamomis finansuoti. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos nepateko į finansuotinų paraiškų sąrašą