Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2017 m. CHIST-ERA kvietimas

2017 m. pirmajame kvietimo etape iš viso buvo gautos 55 trumposios paraiškos (26 paraiškos tema „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ ir 29 paraiškos tema „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“), 36 paraiškos pripažintos tinkamomis, iš jų nebuvo paraiškų su Lietuvos dalyviais.

Į antrąjį kvietimo etapą pakviestos ir buvo pateiktos 36 išsamiosios paraiškos (20 paraiškų tema „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ ir 16 paraiškų tema „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“), tarp jų ir 1 paraiška (antrąja tema) su Lietuvos dalyviais. 14 paraiškų buvo pripažintos rekomenduojamomis finansuoti. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos nepateko į finansuotinų paraiškų sąrašą.