Pradžia EN

Konkursinio finansavimo paraiškų ir ataskaitų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašai

Konkursams teikiamas paraiškas ir finansuotų mokslinių tyrimų ataskaitas vertina ekspertai, jų sąrašai skelbiami kiekvienais metais už praėjusių kalendorinių metų laikotarpį (ankstesniais metais – už paskutinius dvejus kalendorinius metus), Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso. 

Ekspertų, atlikusių ekspertinį vertinimą 2021–2022 metais, sąrašas
Ekspertų, atlikusių ekspertinį vertinimą 2020–2021 metais, sąrašas

Aukšto lygio MTEP (SMART) programos 2021 m. vasario 18 d. kvietimo paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

2021 m. kvietimo Nr. 25 „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu “ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Veiklos "Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas" 2020 m. rugsėjo 30 d. kvietimo paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2021 m. kvietimo Nr. 24 „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Ekspertų, atlikusių ekspertinį vertinimą 2019–2020 metais, sąrašas
Parengta 2021-03-24

 

Baltijos mokslinių tyrimų programos kvietimo Lietuvoje paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2020 m. kvietimo Nr. 22 „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu “ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ 2020 m. kvietimo paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas.

Veiklos "Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas" 2019 m. gruodžio 30 d. kvietimo paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Aukšto lygio MTEP (SMART) programos 2019 m. lapkričio 20 d. kvietimo paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Paralelinių laboratorijų programos 2019 m. gruodžio 18 d. kvietimo paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Valstybės profesorių programos 2019 m. rugsėjo 27 d. kvietimo paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2019 m. kvietimo „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“

2019 m. kvietimo „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2018 m. kvietimo „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2018 m. kvietimo Mokslinių idėjų mainų, mokslinių išvykų paraiškų naudos ir kokybės vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2017 m. kvietimo Mokslinių idėjų mainų, mokslinių išvykų paraiškų naudos ir kokybės vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Ekspertų, atlikusių ekspertinį vertinimą 2017–2018 metais, sąrašas

Parengta 2019-03-25

2017 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

2017 m. Aukšto lygio MTEP paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

2017 m. Podoktorantūros stažuočių paraiškų naudos ir kokybės vertinimas