Pradžia EN

COST-D-20190618 kvietimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimui teikti COST programos dalyvavimo paraiškas (tarpinė kvietimo uždarymo data – 2019 m. birželio 18 d.) buvo pateiktos 45 paraiškos iš įvairių Lietuvos institucijų ir organizacijų.

Atsižvelgusi į COST dalyvavimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, pareiškėjų dalyvavimą atitinkamų COST veiklų inicijavime bei dalyvavime mokslinių tyrimų projektuose, COST komisija, sudarytos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-149, priėmė sprendimą (posėdžio protokolo Nr. KPP-COST-19-2) nominuoti 34  Lietuvos atstovus (ir 34 pavaduojančius atstovus) iš 13 Lietuvos institucijų ir organizacijų į 28 COST veiklų valdymo komitetus. Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose sąrašas.