Pradžia EN

COST-D-20190215 kvietimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimui teikti COST programos dalyvavimo paraiškas (tarpinė kvietimo uždarymo data – 2019 m. vasario 15 d.) buvo pateikta 20 paraiškų iš 9 Lietuvos institucijų ir organizacijų.

Atsižvelgusi į COST dalyvavimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, pareiškėjų dalyvavimą atitinkamų COST veiklų inicijavime bei dalyvavime mokslinių tyrimų projektuose, COST komisija, sudarytos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-149, priėmė sprendimą (posėdžio protokolo Nr. KPP-COST-19-1) nominuoti 14  Lietuvos atstovų (ir 14 pavaduojančių atstovų) iš 7 Lietuvos institucijų ir organizacijų į 12 COST veiklų valdymo komitetų. Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose sąrašas.