Pradžia EN

COST-D-20180903 kvietimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimui teikti COST programos dalyvavimo paraiškas (tarpinė kvietimo uždarymo data – 2018 m. rugsėjo 3 d.) buvo pateikta 16 paraiškų iš 10 Lietuvos institucijų ir organizacijų.

Atsižvelgusi į COST dalyvavimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, pareiškėjų dalyvavimą atitinkamų COST veiklų inicijavime bei dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose, COST komisija, sudaryta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-149, priėmė sprendimą (posėdžio protokolo Nr. KPP-COST-18-3) nominuoti 12  Lietuvos atstovų (ir 12 pavaduojantį atstovų) iš 9 Lietuvos institucijų ir organizacijų į 11 COST veiklų valdymo komitetų. Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose sąrašas.