Pradžia EN

COST-D-20180529 kvietimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimui teikti COST programos dalyvavimo paraiškas (tarpinė kvietimo uždarymo data – 2018 m. gegužės 29 d.) buvo pateiktos 27 paraiškos iš 12 Lietuvos institucijų ir organizacijų.

Atsižvelgusi į COST dalyvavimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, pareiškėjų dalyvavimą atitinkamų COST veiklų inicijavime bei dalyvavime mokslinių tyrimų projektuose, COST komisija, sudaryta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-149, priėmė sprendimą (posėdžio protokolo Nr. KPP-COST-18-2) nominuoti 21  Lietuvos atstovą (ir 21 pavaduojantį atstovą) iš 11 Lietuvos institucijų ir organizacijų į 18 COST veiklų valdymo komitetų. Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose sąrašas.