Pradžia EN

COST-D-20180309 kvietimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimui teikti COST programos dalyvavimo paraiškas (tarpinė kvietimo uždarymo data – 2018 m. kovo 9 d.) buvo pateikta 11 paraiškų iš 6 Lietuvos institucijų.

Kvietimui Nr. COST-D-20180309 pateiktų paraiškų sąrašas. 10 iš 11 pateiktų COST dalyvavimo paraiškų atitiko administracinės patikros reikalavimus (sąrašas) ir buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui.

Atsižvelgusi į COST dalyvavimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, pareiškėjų dalyvavimą atitinkamų COST veiklų inicijavime bei dalyvavime mokslinių tyrimų projektuose, COST komisija, sudarytos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-149, priėmė sprendimą (posėdžio protokolo Nr. KPP-COST-18-1) nominuoti 7  Lietuvos atstovus (ir 7 pavaduojančių atstovų) iš 5 Lietuvos institucijų į 7 COST veiklų valdymo komitetus. Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose sąrašas.