Pradžia EN

COST-D-20171124 kvietimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimui teikti COST programos dalyvavimo paraiškas (tarpinė kvietimo uždarymo data – 2017 m. lapkričio 24 d.) buvo pateikta 11 paraiškų iš 6 Lietuvos institucijų.

Kvietimui Nr. COST-D-20171124 pateiktų paraiškų sąrašas. Visos pateiktos COST dalyvavimo paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus (sąrašas) ir buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui.

Atsižvelgusi į COST dalyvavimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, pareiškėjų dalyvavimą atitinkamų COST veiklų inicijavime bei dalyvavime mokslinių tyrimų projektuose, COST komisija, sudaryta Lietuvos mokslo tarybos valdybos 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 8V-8, priėmė sprendimą (protokolo Nr. KPP-COST-17-4) nominuoti 10  Lietuvos atstovų (ir 10 pavaduojančių atstovų) iš 6 Lietuvos institucijų į 8 COST veiklų valdymo komitetus.

Informacija apie Lietuvos institucijų dalyvavimą COST veiklose.