Pradžia EN

COST-D-20170215 kvietimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimui teikti COST programos dalyvavimo paraiškas (tarpinė kvietimo uždarymo data – 2017 m. vasario 15 d.) buvo pateiktos 9 paraiškos iš 7 Lietuvos institucijų.

Kvietimui Nr. COST-D-20170215 pateiktų paraiškų sąrašas. 7 COST dalyvavimo paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus (sąrašas) ir buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui.

Atsižvelgusi į COST dalyvavimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, pareiškėjų dalyvavimą atitinkamų COST veiklų inicijavime bei dalyvavime mokslinių tyrimų projektuose, COST komisija, sudaryta Lietuvos mokslo tarybos valdybos 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 8V-8, priėmė sprendimą (protokolo Nr. KPP-COST-17-1) nominuoti 4 Lietuvos atstovus (ir 4 pavaduojančius atstovus) iš 3 Lietuvos institucijų į 4 COST veiklų valdymo komitetus. Informaciją apie Lietuvos institucijų dalyvavimą COST veiklose galite rasti čia.