Pradžia EN

II kvietimas

Kvietimo informacija

  • Pagal veiklą „ Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami “ pateiktų paraiškų sąrašas
  • Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo d. 17 įsakymu Nr. V-158 patvirtintos socialinių mokslų ir vaizduojamųjų menų sričių paraiškų, pateiktų pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, grupės

  • Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 14 įsakymu Nr. V-211 patvirtintos  gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškų, pateiktų pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, grupės

  • Projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatai

  • Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-291 patvirtintos gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškų, pateiktų pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, grupės
  • Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai
  • Finansuojamų projektų sąrašas

  • Nefinansuojamų projektų sąrašas

Kvietimo dokumentai

Kiti teisės aktai

Mokymų medžiaga