Pradžia EN

Atnaujinus Aukšto lygio MTEP (SMART) projektų finansavimo sąlygų aprašą bus skelbiamas antras paraiškų konkursas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

LR švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu atnaujino ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ (Aukšto lygio MTEP SMART) projektų finansavimo sąlygų aprašą. Atnaujintame apraše numatyta skelbti antrą paraiškų konkursą būsimiems projektams skiriant 12,5 mln. eurų.

Lietuvos mokslo taryba kvietimą teikti paraiškas numato skelbti š. m. lapkričio 20 d., paraiškas bus galima teikti ne mažiau kaip 60 dienų.

Primename, kad ši veikla yra susijusi su sumania specializacija, projektai turi plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant sumanios specializacijos prioritetus. Naujiems projektams numatytos lėšos paskirstomos po lygiai kiekvienam iš 7 sumanios specializacijos prioritetų.

Vienam projektui finansuoti numatoma skirti iki 700 000 eurų. Projektų trukmė – iki 42 mėn.