Pradžia EN

Atliktas veiklos „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ konkursui teiktų paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba atliko priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ (Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART) konkursui pateiktų paraiškų naudos ir kokybės vertinimą. Įvertintos konkursui pateiktos 24 paraiškos, iš jų 13 surinko minimalų balų skaičių ir bus teikiamos tinkamumo finansuoti vertinimui.

Šios priemonės paraiškų konkursas paskelbtas š. m. kovo 29 d.

Priemonę inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba.  Priemonė finansuojama  Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ (Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART). Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba.

Naudos ir kokybės vertinimo rezultatai skelbiami ES investicijos portale.