Pradžia EN

prof. Rimvydas Petrauskas

Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas nuo 2018 m.

1997 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istorijos bakalauro ir magistro laipsnius. 2001 m. Vilniaus universitete įgijo daktaro laipsnį. Nuo 2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius, nuo 2005 m. docentas, nuo 2010 m. profesorius. Nuo 2007 m. Senovės ir Vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas. Nuo 2012 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas. 2017 m. tapo Lietuvos mokslo tarybos valdybos nariu, 2018 m. – pirmininku.

Tyrinėjimų kryptis – XIII–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija, Viduramžių recepcija moderniojoje visuomenėje.

Nuo 2004 m. aktyviai dalyvauja asociacijų, universiteto fakultetų tarybų ir kitų organizacijų veikloje. Prof. R. Petrauskas yra Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys. Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas. Nuo 2012 m. Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos narys. Nuo 2013 m. Mokslo draugijos Torunėje narys. Monografijos ir kelių knygų vienas sudarytojų ir bendraautorius, mokslinių žurnalų redkolegijų narys. Vilniaus universiteto mokslinių leidinių serijos „Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis“ redkolegijos pirmininkas.

Nuo 1995 m. stažavosi Bazelio (Šveicarija) universitete, Berlyno, Greifsvaldo ir Krokuvos universitetuose, Vokietijos istorijos institute Varšuvoje, Herderio institute Marburge (Vokietija).

Pranešimai tarptautinėse konferencijose Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje.

Parengtos monografijos: „Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia“ (V., 2003), „Lietuvos istorija. IV tomas: Nauji horizontai: Dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529“ (V., 2009, kartu su J. Kiaupiene), „Lietuvos istorija. III tomas. XIII a. – 1385 m.: Valstybės iškilimas tarp rytų ir vakarų“ (V., 2012, kartu su D. Baronu ir A. Duboniu), „Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje“ (V., 2012, kartu su D. Mačiuliu ir D. Staliūnu), „Galia ir tradicija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos“ (V., 2016), Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais (V., 2017).

2003 m. ir 2009 m. – Vilniaus universiteto Rektoriaus premijos už mokslo darbus. 2005 m. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos suteikta Jaunojo mokslininko valstybės stipendija. 2013 m. „Patriotų premija“ už knygą „Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje“ (V., 2012, kartu su D. Mačiuliu ir D. Staliūnu). 2018 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.