Pradžia EN

prof. Rimantas Rudzkis

Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys nuo 2017 m.

Valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto afiliuotas profesorius.

1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo skaičiavimo technikos specialybę. 1978 m. apgynė fizikos matematikos mokslų kandidato disertaciją, 1993 m. – habilituoto matematikos daktaro disertaciją. 1996 m. suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1980 m. mokslinę karjerą tęsė Matematikos ir informatikos institute, nuo 2018m. –  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete. Greta pagrindinio akademinio darbo, įvairiais laikotarpiais prof. R. Rudzkis dirbo antraeilėse pareigose: Ekonometrinių tyrimų skyriaus vadovu Statistikos departamente prie LR vyriausybės (1995–1998 m.), Modeliavimo skyriaus vadovu Lietuvos banko pinigų politikos departamente (1998–2000 m.), vyriausiu analitiku „Vilniaus banke“ (dabar SEB) (2000–2003 m.) ir „DnB NORD“ banke (2004–2011 m.).

Moksliniai interesai ir darbai apima šias sritis: atsitiktinių dydžių ir procesų didelių nuokrypių tikimybių analizė, pasiskirstymo ir stacionarių procesų spektro statistinis vertinimas, klasifikavimas, ekonometriniai tyrimai ir matematikos bei statistikos metodų taikymai, makroekonomikos analizė.

Aktyviai dalyvauja organizacijose ir komitetuose. 1994–2004 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. 1996–2000 m. – „Bernouli“ draugijos Europos komiteto narys. 1998–2002 m. – Lietuvos statistikų sąjungos pirmininkas, Žurnalų „Lietuvos matematikos rinkinys“ „Lietuvos statistikos darbai“, „Pinigų studijos“, „Prikladnaja ekonometrika“ redkolegijos narys.

2003–2006 m. ir 2013–2016 m. – LR Vyriausybės visuomeninis konsultantas ekonomikos ir statistikos klausimais.