Pradžia EN

prof. Jūras Banys

Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys nuo 2018 m.

Habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius.

1985 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, 1990 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją, 2000 m. – habilituoto daktaro disertaciją, 2000 m. suteiktas docento vardas, 2003 m. Vilniaus universitete suteiktas profesoriaus vardas.

Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – gardelės dinamika, feroelektra, struktūriniai faziniai virsmai, dipoliniai stiklai, relaksoriai, dielektrinė spektroskopija, multiferoikai, kompozitai, EPR.

1989–1990 m. gavęs Soros grantą dirbo Oksfordo universitete, Anglijoje.

1993–1995 m. gavęs A. Humboldt’o stipendiją dirbo Leipcigo universitete, Vokietijoje.

2000 m.  Lietuvos mokslų akademijos Povilo Brazdžiūno premijos laureatas.

2002 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas.

Paskelbęs virš 400 mokslinių straipsnių, daugumą jų – tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Yra dalyvavęs tarptautinėse mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Rusijoje, Anglijoje, Italijoje, Latvijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, JAV ir kitur (iš viso virš 300 pranešimų, 26 kviestiniai).

Darbo patirtis:

 • 1990–1996 m. – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros mokslo darbuotojas
 • 1996–2003 m. – šios katedros vyresnysis mokslo darbuotojas
 • 2003–2007 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas
 • nuo 2003 m. iki dabar dirba profesoriaus pareigose Fizikos fakulteto Radiofizikos katedroje
 • 2003–2007 m. – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas
 • 2007–2012 m. – Vilniaus universiteto mokslo reikalų prorektorius
 • 2012–2015 m. – ėjo Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas
 • 2015 – Radiofizikos katedros vedėjas
 • 2015–2018 m. – Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas, Gamtos ir technikos komiteto pirmininkas
 • nuo 2018 m. iki dabar  – Lietuvos mokslo akademijos prezidentas

Narystė organizacijose:

 • Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys
 • Latvijos mokslų akademijos užsienio narys
 • Saksonijos mokslų akademijos (Vokietija) narys korespondentas
 • Lietuvos Fizikų draugijos valdybos narys
 • Žurnalo „Lithuanian Journal of Physics“ redkolegijos narys
 • Europos polinių dielektrikų taikymo komiteto narys
 • Europos feroelektrikų komiteto narys
 • Europos elektrokeramikų komiteto narys
 • Pasaulio feroelektrikų komiteto narys
 • AMPERO grupės komiteto narys
 • IEEE FerroCom narys