Pradžia EN

prof. dr. Paulius V. Subačius

Lietuvos mokslo tarybos Valdybos narys nuo 2022 m. lapkričio 23 d.

Humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius.

1991 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos studijas, 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją apie nacionalizmo, tapatybės ir kultūros sąveiką. Nuo 1992 m. VU dėsto literatūros ir teksto teorijos, tekstologijos disciplinas, nuo 2011 m. – A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro profesorius.

Paulius V. Subačius yra 17 knygų filologine, istorine, mokslo ir švietimo politikos tematika autorius arba redaktorius. Paskelbė daugiau kaip 160 mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų, per 350 recenzijų, apžvalgų ir komentarų.

Tarptautinių filologų ir istorikų organizacijų narys, 2004–2014 m. buvo Europos tekstologų draugijos valdybos nariu. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas ir Centro valdybos narys. Buvo Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tarybos ekspertas, ėjo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko (2011–2013), Švietimo informacinių technologijų centro Koordinavimo tarybos pirmininko (2010–2012), Etninės kultūros globos tarybos nario (2009–2013), Švietimo ir mokslo ministro konsultanto (2008–2012) ir kitas pareigas valstybinėse, ekspertinėse bei patariamosiose institucijose.