Pradžia EN

prof. Albinas Kuncevičius

Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys nuo 2020 m.

Istorijos ir archeologijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, VU Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas; Nacionalinės mokslo pažangos premijos laureatas, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus kavalierius.

Vilniaus universitete įgijo istoriko specialybę (1980), apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją (1993), atliko habilitacijos procedūrą (2008). Dirbo kultūros paminklų apsaugos įstaigose (1980–1988), Vilniaus Žemutinės pilies tyrimų grupėje (1989–1994), VU (nuo 1994), suteiktas docento (1999) ir profesoriaus (2014) pedagoginiai vardai.

Moksliniai interesai: istorinių laikų archeologija ir paveldosauga.

Svarbiausi archeologiniai tyrinėjimai: Vilniaus valdovų rūmai (1988–1994), Senųjų Trakų piliavietė (1994–2019), Baltadvario piliavietė (1999–2001), Napoleono karių masinė kapavietė Vilniuje (2001–2003), Dubingių piliavietė (2003–2009).

Vadovavo Lietuvos mokslo tarybos finansuotiems projektams: „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (2011–2015, Europos socialinio fondo lėšos, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), „Valstybingumo kraštovaizdis: aplinkos transformavimasis Lietuvos istorinėse sostinėse“ (2017–2019, Mokslininkų grupių projektai, Nr. P-MIP-17-181), „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas“ (2017–2020, Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Nr. 01.2.2-LMT-K-718).
Straipsnių moksliniuose leidiniuose Lietuvos viduramžių archeologijos tema, monografijos „Lietuvos viduramžių archeologija“ (2005) autorius, monografijų „Dubingiai Radvilų tėvonija“ (2009), „Radvilų rūmai Dubingiuose“ (2011), „Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos“ (2015) bendraautorius ir sudarytojas.

Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas (1995–2001), Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys (1995–2002 ir 2012–2015), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius (2005–2008); Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos paveldosaugos ekspertas; Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (nuo 2017 m.).