Pradžia EN

habil. dr. Eugenijus Butkus

Valdybos pirmininkas nuo 2022 m. lapkričio 30 d.

Chemijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius emeritas.

1974 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universitetą. Mokslų daktaro (kandidato) disertaciją apgynė 1979 m., habilituoto daktaro disertaciją 1995 m. Vilniaus universitete (VU) dirbo vyriausiuoju dėstytoju (1983), docentu (nuo 1988), katedros vedėju (1991–1996), profesoriumi (nuo 1996). Nuo 2022 m. – profesorius emeritas. Ėjo Lietuvos mokslo tarybos pirmininko (2003–2013), Europos mokslo fondo (angl. European Science Foundation) viceprezidento (2012–2013), VU mokslo reikalų prorektoriaus (2013–2015), Gyvybės mokslų centro (GMC) valdybos pirmininko (nuo 2015), GMC vadovo (2016–2017), Švietimo ir mokslo ministro patarėjas (2017–2018) pareigas.

2014 m. tapo Lietuvos mokslo premijos laureatas. Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių tarptautiniuose („Clarivate Analytics Web of Science“) mokslo žurnaluose. Vadovavo 10-čiai apgintų mokslo daktaro disertacijų.

Prahos Aukštojoje cheminės technologijos mokykloje Čekoslovakijoje vykdė podoktorantūros stažuotę (1980–1981), buvo vizituojantis mokslininkas (2001). Dirbo mokslinį darbą Lundo (Švedija) universitete (1992, 1993, 1996, 1999 ir 2000). Pagal TEMPUS programą stažavo Briuselio Vrije universitete Belgijoje (1994). Dirbo mokslinį darbą JAV pagal Amerikos chemikų draugijos tarptautinių iniciatyvų programą (1998). 7-sios bendrosios programos projekto SPREE koordinatorius, dviejų Šiaurės šalių tarybos „Nordforsk“ finansuojamų projektų grupės vadovas (2012–2015).  Tarptautinių mokslinių konferencijų „Balticum Organicum Syntheticum“ (BOS) organizacinio komiteto narys (2000–2022).

Europos Komisijos (EK), Latvijos mokslo tarybos ir akademinio centro, Estijos mokslo tarybos, Lenkijos Nacionalinio mokslo centro ekspertas. EK Aukšto lygio ekspertų „7BPEx-post“ vertinimo (2014–2015) ir programos „Euratom“ tarpinio vertinimo (2016–2017) darbo grupių narys.  BONUS programos valdymo komiteto narys (2011–2013) ir pirmininkas (2013–2014). Lietuvos atstovas Europos Sąjungos 7BP „Idėjų“ komitete (2006–2012), „Horizonto 2020“ Europos mokslo tarybos (ERC) komitete (2015–2018), „Europos horizonto“ ERC komitete (nuo 2021).

A. Butkus yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys (2014–2017).

LR Prezidento dekretu 2013 m. apdovanotas atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai. Užsienio reikalų ministro padėka 2018 m. už iniciatyvų ir sėkmingą darbą Lietuvai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO). LR Prezidento dekretu 2023 m. apdovanotas ordino „Už nuolpenus Lietuvai“ Karininko kryžiumi už indėlį į Lietuvos mokslo sistemos nuoseklų bei ilgalaikį vystymą ir garsinimą pasauliui.