Pradžia EN

dr. Vilma Popovienė

Lietuvos mokslo tarybos valdybos narė nuo 2019 m.

2001 m. baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas, 2003 m. – lietuvių literatūros magistro studijas Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). 2009–2015 m. studijavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Vilniaus universiteto filologijos mokslų krypties doktorantūroje.

2015 m. gruodžio 11 d. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos“.

Yra paskelbusi publikacijų periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, taip pat Lietuvos kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose.

Nuo 2008 m. dirba LR švietimo ir mokslo ministerijoje (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija). Šiuo metu yra Mokslo skyriaus vedėja Studijų, mokslo ir technologijų departamente. V. Popovienė taip pat yra Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės (ERA) komiteto ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) mokslo ir technologijų politikos komiteto narė.