Pradžia EN

dr. Skaidra Trilupaitytė

Lietuvos mokslo tarybos valdybos narė nuo 2017 m.

Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros magistro laipsnį, 2003 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 2004 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, šiuo metu eina vyresniosios mokslo darbuotojos pareigas. Vilniaus dailės akademijoje skaito paskaitas magistrantams ir doktorantams bei vadovauja (menotyros ir meno) doktorantūros darbams.

Mokslo monografijų „Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika“ (2015), „Lietuvos dailės gyvenimas ir institucijų kaita. Sovietmečio pabaiga – Nepriklausomybės pradžia“ (2017) autorė.

Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje publikuojami S. Trilupaitytės moksliniai straipsniai miesto urbanistines-kultūrines regeneracijos, tarptautinių kultūrinių mainų, lūžio laikotarpio (Atgimimo), Lietuvos kultūros institucijų temomis. Jos straipsnių galima rasti ir Lietuvos kultūros publicistikos lauke.

Nuo 2000 m. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos narė, nuo 2012 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 2008 m. užsiėmė ekspertine veikla Kultūros rėmimo fonde, Lietuvos mokslo taryboje, Studijų kokybės vertinimo centre ir kitose valstybės institucijose, dalyvavo įvairių kultūros ir meno renginių vertinimo komisijų ir darbo grupių veikloje.

2000–2008 m. stažavosi ilgalaikėse stažuotėse Oxfordo universitete (JK), Centrinės Europos universitete (Budapeštas), New School University (Niujorkas, JAV), McMaster Universiteto (Hamilton, Kanada) Globalizacijos institute.

Nuo 2017 m. – Valstybinės kultūros paveldo komisijos prie LR Seimo narė ir Lietuvos kultūros tarybos narė.