Pradžia EN

dr. Arvydas Lubys

Lietuvos mokslo tarybos Valdybos narys nuo 2022 m. lapkričio 23 d.

Konsultantas MTEP klausimais, išradėjas, investuotojas.

1986 m. su pagyrimu baigė Vilniaus valstybinio universiteto Genetikos programos studijas. 1997 m. ab externo apgynė mokslo daktaro disertaciją. 1995 m. tapo jaunųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslininkų konkurso laureatu, 1998 m. – jaunųjų Lietuvos mokslininkų konkurso laureatu.

1986–2004 m. dirbo mokslinį darbą Biotechnologijos institute, nuo 1994 m. ėjo Prokariotų genų inžinerijos laboratorijos vedėjo pareigas. 2003 m. pradėjo dirbti biotechnologijų kompanijoje UAB „Fermentas“, kurią 2010 m. įsigijo „Thermo Fisher Scientific“. Kompanijoje ėjo direktoriaus pavaduotojo mokslui (2003–2011), Molekulinės biologijos verslo MTEP direktoriaus (2011–2014) pareigas. Nuo 2014 m. ėjo  Molekulinės biologijos verslo MTEP vyresniojo direktoriaus pareigas ir vadovavo 220 bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ mokslininkų kolektyvui. Vykdydamas šias pareigas taip pat vadovavo ir 6 mokslininkų grupei Carlsbade, JAV (2016–2019), bei 25 mokslininkų grupei Regensburge, Vokietijoje (2020–2022).

Nuo 2004 m. aktyviai dalyvavo pedagoginėje veikloje, buvo Vilniaus universiteto (VU) Gamtos mokslų fakulteto lektorius, docentas (2007–2012), profesorius (2012–2021). 2017–2021 m. VU Gyvybės mokslų centro Tarybos narys.

Su bendraautoriais yra paskelbęs 35 mokslinius straipsnius, iš kurių 12 – per paskutinius 10 metų. A. Lubys yra išradėjas, turintis teises į 5 patentus ir pateikęs dar 4 patentines paraiškas, remiantis šiais išradimais yra susiformavusios 9 tarptautinių patentų šeimos.

Lubys yra 4 sėkmingai apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas. 2005–2009 m., vadovaudamas „Fermento“ Mokslinių tyrimų centrui, kartu su tarptautiniais partneriais laimėjo ir vadovavo 3 šeštosios bendrosios FW6 programos projektams. 2009–2012 m. laimėjo Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą infrastruktūriniam projektui, kurį realizavus buvo atnaujinta „Thermo Fisher Scientific Baltics“ MTEP infrastruktūra ir pastatytas 3000 m2 ploto Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras. 2006–2015 m. laimėjo ir vadovavo 5 ES struktūrinių fondų projektams.

Lubys 2023 metų rugsėjo 1 dieną pasitraukė iš vadovaujančių pareigų Thermo Fisher Scientific Baltics kompanijoje ir šiuo metu skiria savo laiką investicinei bei konsultacinei veiklai.