Pradžia EN

I–III kadencijų nariai

I kadencija

II kadencija

III kadencija

Nuo 1991 m. gruodžio mėn.

Nuo 1994 m. sausio mėn.

Nuo 1995 m. gruodžio mėn.

Taryboje – 36 nariai, mokslininkai rinko 24 narius, Seimas skyrė 12 narių 
 1. Vytautas Ambrazas
 2. Algirdas  Ambrazas
 3. Algirdas Avižienis
 4. Ramutis Bansevičius
 5. Jonas Boruta
 6. Romuald Brazis
 7. Gintautas Česnys
 8. Jonas Čičinskas
 9. Romualdas Deltuvas
 10. Juozas Galkus
 11. Aleksas Girdenis
 12. Bronius Grigelionis
 13. Žibartas Jackūnas
 14. Palmira Jucevičienė
 15. Benediktas Juodka
 16. Julius Juzeliūnas
 17. Leonas Kadžiulis
 18. Romualdas Karazija
 19. Vytautas Kubilius
 20. Pranas Kūris
 21. Justinas Marcinkevičius
 22. Algis Mickis
 23. Evaldas Nekrašas
 24. Vytautas Paliūnas
 25. Algirdas Skirkevičius
 26. RIMANTAS SLIŽYS – Tarybos pirmininkas
 27. Antanas Stancevičius
 28. Vladas Stauskas
 29. Mečys Stukonis
 30. Povilas Suveizdis
 31. Juozas Šveistys
 32. Laimutis Adolfas Telksnys
 33. Antanas Tyla
 34. Norbertas Vėlius
 35. Albertas Zalatorius
 36. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 1. Vytautas Ambrazas
 2. Algirdas Ambrazas
 3. Ramutis Bansevičius
 4. Jūratė Balevičienė
 5. Romuald Brazis
 6. Jonas Čičinskas
 7. Bronius Grigelionis
 8. Pranas Grybauskas
 9. Palmira Jucevičienė
 10. Julius Juzeliūnas
 11. LEONAS KADŽIULIS – Tarybos pirmininkas
 12. Vytautas Kubilius
 13. Juozas Lazauskas
 14. Kęstutis Makariūnas
 15. Algis Mickis
 16. Evaldas Nekrašas
 17. Ipolitas Nekrošius
 18. Vytautas Paliūnas
 19. Romanas Plečkaitis
 20. Zenonas Rokus Rudzikas
 21. Algirdas Skirkevičius
 22. Rimantas Sližys
 23. Antanas Stancevičius
 24. Mečys Stukonis
 25. Bonifacas Stundžia
 26. Povilas Suveizdis
 27. Juozas Šveistys
 28. Laimutis Adolfas Telksnys
 29. Antanas Tyla
 30. Stasys Vaitekūnas
 31. Bronius Vaškelis
 32. Norbertas Vėlius
 33. Albertas Zalatorius
 34. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 35. Renius Žeromskas
 36. Antanas Žiliukas
 1. Vytautas Ambrazas
 2. Algirdas Ambrazas
 3. Romualdas Apanavičius
 4. Jūratė Balevičienė
 5. Pranas Baltrėnas
 6. Romualdas Deltuvas
 7. Vladas Algis Gapšys
 8. Pranas Grybauskas
 9. Antanas Goštautas
 10. Palmira Jucevičienė
 11. Juozas Lazauskas
 12. Valentinas Kadūnas
 13. LEONAS KADŽIULIS – Tarybos pirmininkas
 14. Ipolitas Zenonas Kamaitis
 15. Kęstutis Makariūnas
 16. Eugenijus Manstavičius
 17. Marcelijus Martinaitis
 18. Stanislovas Martišius
 19. Algis Mickis
 20. Ipolitas Nekrošius
 21. Vytautas Paliūnas
 22. Algis Petras Piskarskas
 23. Romanas Plečkaitis
 24. Zenonas Rudzikas
 25. Algirdas Skirkevičius
 26. Rimantas Sližys
 27. Bonifacas Stundžia
 28. Laimutis Adolfas Telksnys
 29. Antanas Tyla
 30. Albertas Zalatorius
 31. Stasys Vaitekūnas
 32. Bronius Vaškelis
 33. Norbertas Vėlius
 34. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 35. Renius Žeromskas
 36. Antanas Žiliukas