Pradžia EN

dr. Justina Poškienė

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja ir Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė nuo 2018 m. 

1989–1995 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, baigė Istorijos specialybės bakalauro ir magistro studijas. 1996–2002 m. studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje, apgynė humanitarinių mokslų srities daktaro disertaciją tema „Trakų pilių ir miesto XIV–XVI a. I p. keramika“. Rengiant disertaciją, stažavosi Lundo universiteto Archeologijos institute ir Varšuvos universiteto Archeologijos institute. Šiuo metu eina Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentės pareigas.

Moksliniai interesai: istorinių laikų archeologija, archeologinė keramika, archeologijos paveldosauga, paveldo valdymo klausimai.

Administracinio darbo patirtį įgijo dirbdama Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Paminklosaugos centro asistente (1995–1996 m.), Nacionalinės UNESCO komisijos programų koordinatore (1997 m.), VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ programų koordinatore (1998–2003 m.). 2003–2013 m. dirbo  VU Istorijos fakulteto mokslo reikalų ir plėtros prodekane, 2010–2012 m. vadovavo projektui „I pakopos studijų programų (Archeologija, Istorija, Kultūros istorija ir antropologija) atnaujinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“ (ES struktūrinių fondų remiamas projektas). 2013–2016 m. buvo Europos humanitarinio universiteto Istorijos departamento vadovė, 2016–2018 m. dirbo Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir mokslinei veiklai.

Ekspertinę patirtį sukaupė dalyvaudama LR Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento, LR Švietimo ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro sudarytose ekspertų darbo grupėse ir tarybose, taip pat dirbdama LR Prezidento Valdo Adamkaus („Darbo grupė pateikti pasiūlymams dėl humanitarinių ir socialinių mokslų ir studijų misijos, mokslinės veiklos vertinimo kriterijų ir šių mokslų valdymo principų“, 2006 m.) ir LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės („Darbo grupė siūlymams dėl Lietuvos kultūros politikos teikti“, 2010 m.) sudarytose darbo grupėse mokslo ir kultūros politikos klausimais. 

J.Poškienė yra Lietuvos archeologijos draugijos narė. 2017 m. Lietuvos archeologijos draugija pateikė jos kandidatūrą į Aukštojo mokslo tarybą, kurios nare yra paskirta ketverių metų kadencijai.