Pradžia EN

Pirmininkas

prof. habil. dr. Valdemaras Razumas

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas nuo 2018 m. birželio 28 d.

Gimė 1955 m. liepos 17 d. Klaipėdoje. Vedęs, turi tris vaikus. 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, dėstytojavo. 1981 m. Maskvos valstybiniame universitete apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją „Katalizinės elektrono pernašos sistemos hidrolazių pagrindu“ (vadovas prof. habil. dr. Juozas Kulys, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys). 1990 m. Maskvos valstybiniame universitete apgynė chemijos mokslų daktaro (habil. dr.) disertaciją „Baltyminių molekulių struktūra ir funkcionavimas fazių riboje elektrodas/elektrolitas“.

Moksliniai interesai – biomolekulių fizikinė chemija: biomolekulių struktūra ir funkcionavimas homogeninėje terpėje ir fazių riboje; lipidų polimorfizmas ir biomembranų modeliai; biomolekulių, biologinių ir dirbtinių viršmolekulinių struktūrų bei jų modelių elektrochemija ir spektroskopija; biokatalizatorių imobilizacija; elektrocheminiai biojutikliai ir jų veikimo matematinis modeliavimas.

1978–1980 m. – Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos instituto Fermentų chemijos sektoriaus chemikas inžinierius, 1980–1983 m. Fermentų chemijos laboratorijos jaun. mokslinis bendradarbis, 1983–1985 m. – vyresn. mokslinis bendradarbis, 1985–1992 m. Fermentų chemijos laboratorijos Bioelektrochemijos sektoriaus vadovas, 1992–2004 m. Biochemijos instituto direktorius. 2004–2009 m. – Biochemijos instituto Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėjas. Nuo 2009 m. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Bioanalizės skyriaus vyriaus. mokslo darbuotojas.

1993 m. tapo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi. 1994–2000 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, 1996–2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto Senato narys.

1997–1999 m. – Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininko pavaduotojas, 1999–2001 m. pirmininkas.

1999–2002 m. – Lietuvos mokslo premijų komiteto Fizinių mokslų sekcijos narys, 2000 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, 2001–2002 m. Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininko pavaduotojas.

2003–2006 m. Lietuvos mokslo premijų komiteto pirmininko pavaduotojas. 2009–2016 m. – pirmininkas.

2005–2009 m. Lietuvos mokslų akademijos mokslinis sekretorius ir Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas. Nuo 2006 m. – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

2009–2018 m. – Lietuvos mokslų akademijos prezidentas.

2009–2014 m. – Vilniaus universiteto Senato narys.

2017–2018 m. – Lietuvos mokslo tarybos Valdybos pirmininkas.