Pradžia EN

Pirmininkas

prof. dr. Romas Baronas

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas nuo 2019 m. lapkričio 20 d.

Informatikos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos mokslo premijos laureatas.

Baigė Vilniaus universiteto  (VU) taikomosios matematikos specialybę (1982), įgijo fizinių mokslų informatikos krypties daktaro laipsnį (disertacija „Difuzijos procesų nehomogeninėse terpėse kompiuterinis modeliavimas“) (2000), atliko fizinių mokslų informatikos krypties habilitacijos procedūrą (2005).

VU Matematikos fakulteto Informatikos katedros asistentas (1982–1985), vyr. asistentas (1988–1999), SSRS MA Teorinės astronomijos instituto (dabartiniame Sankt Peterburge) aspirantas (1985–1988). VU Matematikos ir informatikos (MIF) Programų sistemų katedroje ėjo docento (2002–2005), profesoriaus (2005–2017), katedros vedėjo (2006–2017) pareigas, VU Senato pirmininko pavaduotojas (2014–2018). VU MIF Informatikos instituto direktorius (2018–2019) ir profesorius.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys – netiesinių procesų ir sistemų kompiuterinis modeliavimas, analizė ir optimizavimas.

Vykdė 8 tarptautinių ir nacionalinių programų mokslinių tyrimų projektus, dviem iš jų vadovavo. Vadovavo rengiant 7 apgintas disertacijas, 1 podoktorantūros stažuotę.

Buvęs Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos verslo paramos agentūros, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros, Lietuvos mokslo premijų komisijos, Slovakijos mokslinių tyrimų ir plėtros agentūros ir daugelio kitų institucijų ekspertas. Tarptautinių mokslo žurnalų „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (nuo 2003) (vyr. redaktoriaus pavaduotojas nuo 2011), „International Journal of Artificial Intelligence“ (nuo 2008), „Baltic Journal of Modern Computing“ (nuo 2013), „Informatica“ (nuo 2015) redaktorių tarybų narys.

Publikavo monografiją, ji buvo išversta į arabų kalbą (2012): R. Baronas, F. Ivanauskas, J. Kulys. Mathematical Modeling of Biosensors: An Introduction for Chemists and Mathematicians, 2010, Springer: Dordrecht, 334 p.

Paskelbė 54 mokslinius straipsnius (leidiniuose su cituojamumo rodikliu, h=12). Parengė mokomąsias  knygas „Duomenų bazių sistemos“ (2002) ir „Duomenų bazių valdymo sistemos“ (2005).

Vienas iš Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo, skatinančio Kybartų K. Donelaičio gimnazijos ir „Saulės“ progimnazijos mokinių domėjimąsi moksliniais tyrimais, iniciatorių.

  • Lietuvos mokslo premija (kartu su prof. F. Ivanausku, 2012)
  • VU Rektoriaus mokslo premija (2004, 2010, 2014)