Pradžia EN

Pirmininkas

prof. Dainius Haroldas Pauža

Gimė 1962 m. liepos 8 d. Kaune. Vedęs, turi du vaikus. 1985 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo biologo specialybę. Mokslinę karjerą tęsė dabartiniame Lietuvos sveikatos mokslų universitete: 1992 m. tuometinėje Kauno medicinos akademijoje įgijo daktaro laipsnį, 2005 m. jau Kauno medicinos universitete – docento vėliau ir profesoriaus mokslo pedagoginius vardus. 2002–2003 m. – Acheno universiteto Anatomijos instituto (Vokietija) profesorius. Nuo 2002 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Anatomijos instituto profesorius.

Prof. D. H. Paužos moksliniai interesai ir darbai apima biologijos krypties žmogaus ir gyvūnų histologijos bei anatomijos šakas. Šiose biologijos šakose D. H. Pauža dirba daugiau kaip 18 metų, nuolat skelbia publikacijas prestižinėje tarptautinėje periodikoje. 

Nuo 1996 m. aktyviai dalyvauja asociacijų, universiteto fakultetų tarybų ir kitų organizacijų veikloje. Prof. D. H. Pauža yra įvairių Europos ir Amerikos anatomų draugijų bei asociacijų tikrasis narys. 2008 m. tapo Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariu.

Nuo 1999 m. stažavosi Mičigano universiteto Širdies aritmijų centre (Ann Arbor, JAV), Suleiman Demirieli universitete (Isparta, Turkija), Insbruko medicinos universitete (Austrija), Rygos Stradina universiteto Anatomijos antropologijos institute (Latvija), Magdeburgo universiteto Medicinos fakulteto Neurobiologijos institute (Vokietija).