Pradžia EN

Tarptautinių programų skyrius

Skyriaus vedėja
867617212
Kabinetas: 162
Programų koordinatorė
8 676 18297
Kabinetas: 163
H2020 sričių „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ ir „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ NCP, administruoja Lietuvos–Lenkijos projektus, Lietuvos–Baltarusijos ir ENSUF programas
Programų koordinatorė
8 676 14629
Kabinetas: 151
Administruoja Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), Lietuvos–Prancūzijos „Žiliberas” ir NORFACE programas, Jungtinio programavimo iniciatyvą „Kultūros paveldas”, EURAXES ir „Mokslo Europos“ veiklas
Programų koordinatorė
8 676 17398
Kabinetas: 163
H2020 sričių „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ ir Jungtinio tyrimų centro NCP, nacionalinis COST koordinatorius (CNC), administruoja HERA, CHIST-ERA ir Lietuvos-Baltarusijos programas
Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas
8 676 17256
Kabinetas: 151
H2020 sričių „Europos mokslo taryba“ir „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir bio-ekonomika“ NCP, administruoja Lietuvos–Ukrainos, M-ERA.NET, FLAG-ERA ir QUANTERA programas
Vyriausiasis specialistas
8 676 19613
Kabinetas: 152
H2020 sričių “Marie Sklodowska Curie veiklos“, „Kosmosas“ ir „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ NCP, BiodivERsA ir SumForest programas
Vyriausioji specialistė
8 676 14383
Kabinetas: 152
H2020 srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ ir „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“NCP, administruoja Lietuvos–Japonijos projektus, BONUS, EuroNanoMed, EJP RD ir Europos kosmoso agentūros programas