Pradžia EN

Tarptautinių programų skyrius

Skyriaus vedėja
867617212
Kabinetas: 162
Programų koordinatorė
8 676 17398
Kabinetas: 163
H2020 sričių “Mokslas su visuomene ir visuomenei“, „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ ir Jungtinio tyrimų centro NCP, administruoja COST, HERA programas
Programų koordinatorė
8 676 18297
Kabinetas: 163
Programų koordinatorė
8 676 14629
Kabinetas: 151
Administruoja Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), Lietuvos–Prancūzijos ir NORFACE programas, Jungtinio programavimo iniciatyva „Kultūros paveldas”, Euraxess ir „Mokslo Europos“ veiklas
Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas
8 676 17256
Kabinetas: 151
H2020 sričių „Europos mokslo taryba“ NCP, administruoja Lietuvos–Ukrainos, M-ERA.NET ir FLAG-ERA programas
Vyriausiasis specialistas
8 676 19613
Kabinetas: 152
H2020 sričių “Marie Sklodowska Curie veiklos“, „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“, „Kosmosas“, „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ NCP, administruoja Lietuvos–Baltarusijos, BiodivERsA ir SumForest programas
Vyriausioji specialistė
8 676 14383
Kabinetas: 152
H2020 srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“, „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ ir „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir bio-ekonomika“ NCP, administruoja Lietuvos–Japonijos projektus, BONUS, ENSUF, EuroNanoMed, EJP RD ir Europos kosmoso agentūros programas