Pradžia EN

Spausdinimo sąrašas

Visi skyriai

Priimamasis
204
+370 670 32 435
info@lmt.lt
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais – 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.
dr. Gintaras Valinčius
Pirmininkas
203
+370 668 28 012
info@lmt.lt
dr. Justina Poškienė
Pirmininko pavaduotoja, Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komiteto pirmininkė
208
+370 676 18 045
justina.poskiene@lmt.lt
prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Pirmininko pavaduotojas, Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komiteto pirmininkas
207
+370 676 16 885
ricardas.rotomskis@lmt.lt
dr. Reda Cimmperman
Mokslinė sekretorė
206
+370 681 13 982, +370 670 30 973
reda.cimmperman@lmt.lt

Valdyba

prof. habil. dr. Eugenijus Butkus

Valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto profesorius emeritas
eugenijus.butkus@chf.vu.lt

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Antanas Čenys

Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius
Antanas.cenys@vilniustech.lt

IŠSAMIAU

Gintautas Jakštas

Valdybos narys, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras
gintautas.jakstas@smm.lt

IŠSAMIAU

dr. Arvydas Lubys

Valdybos narys, UAB „Thermo Fisher Sientific Baltics“ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro vyresnysis direktorius
Arvydas.lubys@thermofisher.com

IŠSAMIAU

Eglė Markevičiūtė

Valdybos narė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė
Egle.markeviciute@eimin.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Asta Pundzienė

Valdybos narė, Kauno technologijos universiteto profesorė
Asta.Pundziene@ktu.lt

IŠSAMIAU

   

prof. dr. Paulius V. Subačius

Valdybos narys, Vilniaus universiteto profesorius
paulius.subacius@flf.vu.lt 

IŠSAMIAU

 

 

 

Lietuvos mokslo tarybos komitetai

Lietuvos mokslo tarybos komitetai / Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetas

  Referentė, vyriausioji specialistė Audronė Ašmontienė
+370 618 72953
audrone.asmontiene@lmt.lt
 

208 kab.

Komiteto pirmininkė
dr. Justina Poškienė
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra
justina.poskiene@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

 

habil. dr. Tamara Bairašauskaitė
Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyrius
tamara.bairasauskaite@istorija.lt

IŠSAMIAU

doc. dr. Mintautas Gutauskas
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas
mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Liutauras Kraniauskas
Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras
liutauras.kraniauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedra
giedre.mickunaite@vda.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Aidas Perminas
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedra
aidas.perminas@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Jelena Stankevičienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra
jelena.stankeviciene@vilniustech.lt

IŠSAMIAU

dr. Jolanta Šinkūnienė
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Mikas Vaicekauskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius
mikas.vaicekauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

doc. dr. Inga Vinogradnaitė

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
inga.vinogradnaite@tspmi.vu.lt 

IŠSAMIAU

 

 

prof. dr. Justinas Žilinskas
Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas
j.zilinskas@mruni.eu 

IŠSAMIAU

 

 

 

Lietuvos mokslo tarybos komitetai / Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komitetas

 

Referentė, vyriausioji specialistė
Sonata Szonn
+370 622 89072
sonata.szonn@lmt.lt
208 kab.

Komiteto pirmininkas
prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorija
ricardas.rotomskis@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

 

prof. dr. Edita Baltrėnaitė-Gedienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos institutas
edita.baltrenaite-gediene@vilniustech.lt 

IŠSAMIAU

prof. dr. Vilmantė Borutaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
vilmante.borutaite@lsmuni.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Laimas Virginijus Jonaitis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Gastroenterologijos klinika
laimas.jonaitis@lsmuni.lt 

IŠSAMIAU

habil. dr. Artūras Kaklauskas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
arturas.kaklauskas@vilniustech.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Algimantas Paulauskas
Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros vedėjas
algimantas.paulauskas@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Narimantas Evaldas Samalavičius
Klaipėdos universitetinės ligoninės Chirurgijos departamentas
narimantas.samalavicius@gmail.com 

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centras
valdas.sirutkaitis@ff.vu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Egidijus Šarauskis
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto direktorius
Egidijus.sarauskis@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Vladas Vansevičius
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
vladas.vansevicius@ff.vu.lt

IŠSAMIAU

 

 

prof. dr. Julius Žilinskas
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
julius.zilinskas@mif.vu.lt 

IŠSAMIAU

 

 

Lietuvos mokslo tarybos skyriai

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Finansų ir apskaitos skyrius

Danguolė Radzevičienė
Skyriaus vedėja
161
+370 618 72 955
Sonata Bikinienė
Patarėja
157
+370 618 72 952
Marianna Bogdanavičienė
Finansininkė
157
+370 676 17 945
Jevgenij Budejev
Vyriausiasis specialistas
160
+370 676 18 321
Vykdo funkcijas susijusias su ilgalaikio turto bei autorinių atlyginimų apskaita.
Aušra Klimašauskienė
Finansininkė
157
+370 601 29 076
Angelė Matulevičienė
Finansininkė
160
+370 670 32 485
Vykdo funkcijas susijusias su komandiruočių, prekių bei paslaugų už ryšių, kvalifikacijos kėlimo ir kitomis išlaidomis, apskaita.
Aušra Nemeikšytė
Finansininkė
157
+370 676 18 122
Vykdo funkcijas susijusias su lėšų, skirtų programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimu, apskaita.

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Informacinių technologijų skyrius

Gabrielius Suslovas
Skyriaus vedėjas
156
+370 676 16 215
Nomeda Astrauskienė
Programuotoja
+370 604 75 836
Danutė Vansevičienė
Programuotoja
+370 604 75 866
Matas Viliūnas
Informacinių technologijų sistemų administratorius
153
+370 676 16 198
Gediminas Vingelis
Informacinių technologijų sistemų administratorius
A. Goštauto g. 12
+370 604 77 503

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Komunikacijos ir veiklos organizavimo skyrius

Rasa Karalienė
Skyriaus vedėja
111
+370 670 82 641
Audronė Ašmontienė
Patarėja
208
+370 618 72 953
Solveiga Ramanauskienė
Visuomenės informavimo specialistė
208
+370 676 42 056
Agnė Mackonienė
Visuomenės informavimo specialistė
208
+370 676 91 582
Karolina Plotnikovaitė
Administratorė referentė
204
+370 670 32 435
Sonata Szonn
Vyriausioji specialistė
208
+370 622 89 072
Irena Petrukaitienė
Ūkvedė
102
+370 686 02 102

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / LINO biuras

Julija Baniukevič
LINO biuro politikos analitikė
158
+370 608 90 340
Rasa Tumaševičiūtė
LINO biuro politikos analitikė
158
+370 676 16 618
Tadas Tumėnas
LINO biuro vadovas
158
+32 4906 44035

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Mokslo finansavimo skyrius

dr. Vaiva Priudokienė
Skyriaus vedėja
123
+370 676 19 610
Vilija Rubinaitė
Patarėja
109
+370 676 16 657
Administruoja nacionalinę mokslo programą ,,Modernybė Lietuvoje", Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektus
dr. Julija Sabataitytė
Patarėja
110
+370 676 18 678
Administruoja nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas", mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus, paramą mokslo infrastruktūrai atnaujinti
dr. Gražina Adamonytė
Vyriausioji specialistė
124
+370 676 18 580
Administruoja nacionalinę mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, reikminių tyrimų projektus, paramą doktorantų akademinėms išvykoms, mokslininkų grupių projektus.
Inga Grigaliūnienė
Programų koordinatorė
111
+370 676 18 660
Administruoja mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektus, paramą mokslo renginiams
Ugnė Iljinienė
Programų koordinatorė
124
+370 676 18 592
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus.
Loreta Kielaitienė
Vyriausioji specialistė
111
+370 676 18 640
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus bei paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas
dr. Jolita Klimavičiūtė-Stokienė
Vyriausioji specialistė
109
+370 676 17 699
Administruoja Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektus
Jolanta Paunksnienė
Vyriausioji specialistė
124
+370 676 18 422
Administruoja mokslininkų grupių projektus, paramą akademinėms asociacijoms
Aistė Petrovaitė
Programų koordinatorė
110
+370 684 04 484
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus.
Raimonda Rainytė
Vyriausioji specialistė
108
+370 676 17 926
Administruoja konkursines prioritetinių mokslinių tyrimų programas ,,Gerovės visuomenė“ ir ,,Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“, mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektus

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Mokslo ir studijų politikos analizės skyrius

dr. Eugenijus Stumbrys
Skyriaus vedėjas
202
+370 676 41 304
Užtikrina projekto „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“ veiklų įgyvendinimą.
Akvilė Andrulytė
Politikos (mokslo) analitikė
157
+370 676 16 779
dr. Edita Bagdonaitė
Vyriausioji specialistė
+370 604 76 851
Gerinta Raguckaitė
Politikos (mokslo) analitikė
116
+370 676 45 756
Organizuoja socialinių mokslų srities Kasmetinį mokslo darbų vertinimą. Organizuoja Humanitarinių ir socialinių mokslų kolegijų mokslo darbų vertinimą. Koordinuoja atvirąją prieigą. Projekto „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“ programų koordinatorė.

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyrius

dr. Lina Kisielė
Skyriaus vedėja
A. Goštauto g. 12
+370 600 45 965
Inga Masilionytė Larionova
Patarėja
A. Goštauto g. 12
+370 664 22 923
Administruoja „Atžalinių įmonių MTEP komercinimo“ ir „Eureka“ priemonę bei „Mokslo ir asocijuotų verslo struktūrų narystės tarptautiniuose tinkluose programą“.
dr. Eglė Celiešienė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 684 04 577
Administruoja „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrai“.
dr. Justina Rukšnaitė
Patarėja
A. Goštauto g. 12
+370 675 40 337
Administruoja „Eurostars 2“ ir „Eurostars 3“.
dr. Audrius Žvikas
Programų koordinatorius
A. Goštauto g. 12
+370 679 56 443
Administruoja „Technologinės plėtros projektų priemonę“.

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Mokslo vertinimo ir duomenų analitikos skyrius

Daiva Karužaitė
Skyriaus vedėja
218
+370 676 41 758
dr. Milda Jodinskienė
Patarėja
218
+370 676 16 971
Koordinuoja Kasmetinį mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimą. Organizuoja NTMA mokslų sričių mokslo darbų ir NTMAHS mokslų sričių MTEP projektų ir sutarčių Kasmetinį vertinimą. Koordinuoja Tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbą.
Kristina Masevičiūtė
Vyriausioji politikos (mokslo) analitikė
116
+370 676 45 759
Organizuoja palyginamąjį ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimą. Projekto „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“ administratorė.
Gabrielė Norkūnaitė
Politikos (mokslo) analitikė
218
+370 684 04 498
Asta Ščėsnaitė-Jerdiakova
Politikos (mokslo) analitikė
218
+370 645 97 193
Giedrius Uogelė
Politikos (mokslo) analitikas
+370 670 82 765

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) grupė

Aurelija Povilaikė
NCP grupės vedėja
152
+370 608 90 639
Sigita Auvertin (Bagdonienė)
Programų koordinatorė
158
+370 608 90 647
Europos horizonto srities „Sveikata“ nacionalinė atstovė
Ieva Budrienė
Programų koordinatorė
+370 684 03 247
Aiga Jonele
Programų koordinatorė
158
+370 608 90 667
Irena Kuzminskienė
Programų koordinatorė
158
+370 608 90 644
Europos horizonto srities „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ nacionalinė atstovė
Justyna Lučinska
Programų koordinatorė
158
+370 604 76 180
Donata Pečiukėnienė
Programų koordinatorė
+370 684 03 242
Deividas Petrulevičius
Programų koordinatorius
A. Goštauto g. 12
+370 645 89 138
Laura Pėkienė
Programų koordinatorė
158
+370 604 76 131
Jolita Razumienė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 78 790
Gintauta Žemaitienė
Programų koordinatorė
158
+370 608 90 645
Europos horizonto srities „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ nacionalinė atstovė

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

dr. Viktoras Mongirdas
Skyriaus vedėjas
152
+370 676 19 613
Europos horizonto „Marie Skłodowska Curie veiksmų“ NCP, administruoja BIODIVERSA, Water4All ir SBEP partnerystes
dr. Saulius Marcinkonis
Patarėjas
151
+370 676 17 256
Administruoja Lietuvos–Ukrainos, M-ERA.NET, FLAG-ERA ir QUANTERA programas
dr. Živilė Ruželė
Patarėja
152
+370 676 14 383
Administruoja EJP RD, JPIAMR-ACTION, NEURON, THCS, ERA4Health programas ir kuruoja kitas sveikatos mokslų „Europos Horizonto“ kofinansuojamas partnerystes
Asta Aleksandravičienė
Programų koordinatorė
163
+370 676 18 297
Administruoja Lietuvos–Lenkijos projektus, Lietuvos–Japonijos projektus, Jungtinio programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ veiklas, DUT ir CET partnerystes, ENSUF ir ENUTC programas
Kornelija Bacvinkienė
Programų koordinatorė
151
+370 676 14 629
Administruoja Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), Lietuvos–Prancūzijos „Žiliberas“ ir NORFACE programas, Jungtinio programavimo iniciatyvą „Kultūros paveldas“, EURAXES ir „Mokslo Europos“ veiklas
Jūratė Devižienė
Programų koordinatorė
162
+370 676 17 212
Dvišalio bendradarbiavimo koordinavimas, Nordforsk programa, atstovavimas COST CSO
Laura Kostelnickienė
Programų koordinatorė
163
+370 676 17 398
COST nacionalinis koordinatorius (CNC), administruoja CHANSE, CHIST-ERA, HERA ir NORDFORSK programas

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyrius

Andrius Kaveckas
Skyriaus vedėjas
A. Goštauto g. 12
+370 604 77 989
Ugnė Andrijauskaitė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 75 112
Veronika Kapalinskaitė
Teisininkė
A. Goštauto g. 12
+370 604 76 286
Edita Kavaliauskienė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 58 290
Diana Kizalaitė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 53 397
Jogaila Mackevičius
Programų koordinatorius
A. Goštauto g. 12
+370 676 41 216
Ilona Monstavičienė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 53 802
Jolanta Petrauskaitė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 53 567
Jurgita Taukytė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 75 637
Sergej Tkačenko
Finansininkas
A. Goštauto g. 12
+370 604 78 074
Rimantė Stašaitienė
Tyrėja
A. Goštauto g. 12
+370 604 77 868
Vaida Vansevičienė
Programų koordinatorė
A. Goštauto g. 12
+370 604 76 305
Violeta Zdanevičienė
Finansininkė
A. Goštauto g. 12
+370 604 53 722

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Teisės, pirkimų ir personalo skyrius

Jolanta Kairė
Skyriaus vedėja
155
+370 670 32 595
Elžbieta Markuckienė
Patarėja
154
+370 676 14 710
Personalo administravimas, darbuotojų paieškos, atrankos ir tarnybinės veiklos vertinimo organizavimas, personalo metinių mokymo planų sudarymas
Agnė Gračiovė
Patarėja
154
+370 676 15 622
Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas, apskaita
Ramunė Rudokienė
Vyriausioji teisininkė
153
+370 676 17 658
Marius Dijokas
Teisininkas
153
+370 676 16 167
Aurelija Lygnugarytė
Personalo specialistė
154
+370 676 16 715

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Projektai

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Projektai / Baltijos mokslo programa

Jūratė Devižienė
Programos vadovė
162
+370 676 17 212
Asta Aleksandravičienė
Programų koordinatorė
163
+370 676 18 297
Kornelija Bacvinkienė
Programų koordinatorė
151
+370 676 14 629
Marius Dijokas
Teisininkas
153
+370 676 16 167
Sigita Jovaišienė
Finansininkė
157
+370 676 16 537
Aurelija Lygnugarytė
Programų koordinatorė
154
+370 676 16 715
Danguolė Radzevičienė
Vyriausiasis finansininkas
161
+370 618 72 955

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Projektai / Doktorantūros studijų plėtra (konkursinė doktorantūra)

Sigita Jovaišienė
Projekto finansininkė
157
+370 676 16 537

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Projektai / Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)

Lietuvos mokslo tarybos skyriai / Projektai / Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT) / Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai

Veronika Kapalinskaitė
Projekto vadovė
A. Goštauto g. 12
+370 604 76 286
Aušra Nemeikšytė
Projekto finansininkė
157
+370 676 18 122
Jolanta Paunksnienė
Projekto viešojo administravimo specialistė
124
+370 676 18 422