Pradžia EN

Spausdinimo sąrašas

Visi skyriai

Priimamasis
204
8 670 32435
info@lmt.lt
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais – 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.
dr. Romas Baronas
Pirmininkas
203
8 676 17 657
romas.baronas@lmt.lt
dr. Justina Poškienė
Pirmininko pavaduotoja, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė
208
8 676 18045
justina.poskiene@lmt.lt
prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Pirmininko pavaduotojas, Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas
207
8 676 16885
ricardas.rotomskis@lmt.lt
dr. Reda Cimmperman
Mokslinė sekretorė
206
8 681 13 982, 8 670 30973
reda.cimmperman@lmt.lt
Aušra Vilutienė
Mokslo fondo direktorė
205
8 676 16715
ausra.vilutiene@lmt.lt

Valdyba

prof. Rimantas Rudzkis

Valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto afiliuotas profesorius.
rimantas.rudzkis@mii.vu.lt

IŠSAMIAU

prof. Jūras Banys

Valdybos narys, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas
j.banys@lma.lt

IŠSAMIAU

Kęstutis Jasiūnas

Valdybos narys, UAB „Ekspla“ generalinis direktorius
k.jasiunas@ekspla.com

IŠSAMIAU

Kristina Masevičiūtė

Valdybos narė, Vyriausybės strateginės analizės centro Mokslo politikos analizės skyriaus vadovė
kristina.maseviciute@strata.gov.lt

IŠSAMIAU

 

dr. Urtė Neniškytė

Valdybos narė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoja
urte.neniskyte@lmt.lt

IŠSAMIAU


 

dr. Vilma Popovienė

Valdybos narė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėja
vilma.popoviene@smm.lt

IŠSAMIAU

 

Klemensas Rimšelis

Valdybos narys, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktorius
klemensas.rimselis@vdtat.gov.lt

IŠSAMIAU

dr. Skaidra Trilupaitytė

Valdybos narė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
s.trilupaityte@gmail.com

IŠSAMIAU

prof. Albinas Kuncevičius

Valdybos narys, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros
vedėjas
a.kuncevicius@gmail.com

IŠSAMIAU

 

Lietuvos mokslo tarybos komitetai

Lietuvos mokslo tarybos komitetai / Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas

  Referentė, vyriausioji specialistė Audronė Ašmontienė
+370 618 72953
audrone.asmontiene@lmt.lt
 

208 kab.

Komiteto pirmininkė
dr. Justina Poškienė
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra
justina.poskiene@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

 

habil. dr. Tamara Bairašauskaitė
Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyrius
bairasauskaite@istorija.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Darijus Beinoravičius
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės institutas
dabein@mruni.eu

IŠSAMIAU

dr. Mintautas Gutauskas
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas
mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Liutauras Kraniauskas
Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras
liutauras.kraniauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedra
giedre.mickunaite@vda.lt

IŠSAMIAU

dr. Aidas Perminas
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedra
aidas.perminas@vdu.lt

IŠSAMIAU

dr. Saulius Pivoras
Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra
saulius.pivoras@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Jelena Stankevičienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra
jelena.stankeviciene@vgtu.lt

IŠSAMIAU

dr. Jolanta Šinkūnienė
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

IŠSAMIAU

 

 

dr. Mikas Vaicekauskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius
mikas@llti.lt

IŠSAMIAU

 

 

 

Lietuvos mokslo tarybos komitetai / Gamtos ir technikos mokslų komitetas

 

Referentė, vyriausioji specialistė
Sonata Juciutė
+370 676 17308
sonata.juciute@lmt.lt
158 kab.

Komiteto pirmininkas
prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorija
ricardas.rotomskis@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

 

dr. Albertas Bitinas
Gamtos tyrimų centro Kvartero tyrimų laboratorija
albertas.bitinas@gamtc.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Vilmantė Borutaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
vilmante.borutaite@lsmuni.lt

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorija
p.duchovskis@lsdi.lt

IŠSAMIAU

habil. dr. Artūras Kaklauskas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
arturas.kaklauskas@vgtu.lt

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Limas Kupčinskas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų institutas
limas.kupcinskas@lsmuni.lt

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centras
valdas.sirutkaitis@ff.vu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Pranas Šerpytis
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos isntituto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
pranas.serpytis@santa.lt

IŠSAMIAU

habil. dr. Gediminas Valkiūnas
Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorija
gedvalk@ekoi.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Vladas Vansevičius
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
vladas.vansevicius@ff.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Algimantas Paulauskas
Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros vedėjas
algimantas.paulauskas@vdu.lt

IŠSAMIAU

   

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Sekretoriatas

dr. Reda Cimmperman
Mokslinė sekretorė
206
8 681 13 982, 8 670 30973
Audronė Ašmontienė
Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto referentė
208
8 618 72953
Giedrė Kojelytė
Visuomenės informavimo specialistė
208
8 676 42056
Aurelija Lygnugarytė
Administratorė referentė
204
8 670 32435
Sonata Szonn
Gamtos ir technikos mokslų komiteto referentė
208
8 676 17308

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Mokslo politikos ir analizės skyrius

dr. Eugenijus Stumbrys
Skyriaus vedėjas
202
8 676 41304
Laura Daukšaitė
Politikos (mokslo) analitikė
218
8 676 15147
Ugnė Dragūnaitė
Politikos (mokslo) analitikė
116
8 676 45759
Administruoja ekspertų duomenų bazę, rengia mokslo politikos analizes
dr. Milda Jodinskienė
Vyriausioji specialistė
218
8 676 16971
Organizuoja mokslo ir studijų institucijų veiklos rezultatų vertinimą, administruoja Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos ir Etikos komisijos darbą
Daiva Karužaitė
Vyriausioji specialistė
218
8 676 41758
Organizuoja vykdomų doktorantūrų bei prašymų įgyti doktorantūros teisę vertinimą ir užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo vertinimą
Gerinta Raguckaitė
Politikos (mokslo) analitikė
116
8 676 45756

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Tarptautinių programų skyrius

Jūratė Devižienė
Skyriaus vedėja
162
867617212
Asta Aleksandravičienė
Programų koordinatorė
163
8 676 18297
H2020 sričių „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ ir „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ NCP, administruoja Lietuvos–Lenkijos projektus, Lietuvos–Baltarusijos ir ENSUF programas
Kornelija Bacvinkienė
Programų koordinatorė
151
8 676 14629
Administruoja Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), Lietuvos–Prancūzijos „Žiliberas” ir NORFACE programas, Jungtinio programavimo iniciatyvą „Kultūros paveldas”, EURAXES ir „Mokslo Europos“ veiklas
Laura Kostelnickienė
Programų koordinatorė
163
8 676 17398
H2020 sričių „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ ir Jungtinio tyrimų centro NCP, nacionalinis COST koordinatorius (CNC), administruoja HERA, CHIST-ERA ir Lietuvos-Baltarusijos programas
dr. Saulius Marcinkonis
Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas
151
8 676 17256
H2020 sričių „Europos mokslo taryba“ir „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir bio-ekonomika“ NCP, administruoja Lietuvos–Ukrainos, M-ERA.NET, FLAG-ERA ir QUANTERA programas
dr. Viktoras Mongirdas
Vyriausiasis specialistas
152
8 676 19613
H2020 sričių “Marie Sklodowska Curie veiklos“, „Kosmosas“ ir „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ NCP, BiodivERsA ir SumForest programas
dr. Živilė Ruželė
Vyriausioji specialistė
152
8 676 14383
H2020 srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ ir „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“NCP, administruoja Lietuvos–Japonijos projektus, BONUS, EuroNanoMed, EJP RD ir Europos kosmoso agentūros programas

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Mokslo programų skyrius

dr. Vaiva Priudokienė
Skyriaus vedėja
123
8 676 19610
dr. Gražina Adamonytė
Vyriausioji specialistė
124
8 676 18580
Administruoja nacionalines mokslo programas „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ ir ,,Link ateities technologijų“, reikminių tyrimų projektus, paramą doktorantų akademinėms išvykoms ir paramą už studijų rezultatus
Inga Grigaliūnienė
Programų koordinatorė
111
8 676 18660
Administruoja mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektus, paramą mokslo renginiams
dr. Jolita Klimavičiūtė
Vyriausioji specialistė
109
8 676 17699
Administruoja Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektus
Vilma Pasiauraitė
Vyriausioji specialistė
111
8 676 18640
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus bei paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas
Jolanta Paunksnienė
Vyriausioji specialistė
124
8 676 18422
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus, paramą akademinėms asociacijoms
Raimonda Rainytė
Vyriausioji specialistė
108
8 676 17926
Administruoja konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą ,,Gerovės visuomenė“ ir mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektus
Rasa Rimeisytė
Programų koordinatorė
110
8 676 18592
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus.
Vilija Rubinaitė
Vyriausioji specialistė
109
8 676 16657
Administruoja nacionalinę mokslo programą ,,Modernybė Lietuvoje", Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektus
dr. Julija Sabataitytė
Vyriausioji specialistė
110
8 676 18678
Administruoja nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas", mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Teisės ir personalo skyrius

Jolanta Kairė
Skyriaus vedėja
155
8 670 32595
Marius Dijokas
Teisininkas
153
8 676 16167
Elžbieta Markuckienė
Vyriausioji specialistė
154
8 676 14710
Personalo administravimas, darbuotojų paieškos, atrankos ir tarnybinės veiklos vertinimo organizavimas, personalo metinių mokymo planų sudarymas
Vaida Misiūnienė
Vyriausioji specialistė
153
8 676 15622
Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir apskaita
Ramunė Rudokienė
Teisininkė
153
8 676 17658

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Bendrųjų reikalų skyrius

Nomeda Astrauskienė
Programuotoja
309 (Palangos g. 4)
8 604 75836
Irena Petrukaitienė
Ūkvedė
102
8 686 02102
Gabrielius Suslovas
Kompiuterių tinklo administratorius
159
8 676 16215
Danutė Vansevičienė
Programuotoja
309 (Palangos g. 4)
8 604 75866
Matas Viliūnas
Informacinių technologijų sistemų administratorius
159
8 676 16198

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Finansų ir apskaitos skyrius

Danguolė Radzevičienė
Skyriaus vedėja
161
8 618 72955
Linas Andrijauskas
Buhalteris
157
8 676 17945
Vykdo funkcijas susijusias su lėšų, skirtų programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimu, apskaita.
Sonata Bikinienė
Vyriausioji specialistė
160
8 618 72952
Jevgenij Budejev
Vyriausiasis specialistas
160
8 676 18321
Vykdo funkcijas susijusias su ilgalaikio turto bei autorinių atlyginimų apskaita.
Vilija Lašienė
Vyriausioji specialistė
160
8 676 18274
Vykdo funkcijas susijusias su darbo užmokesčio, socialinio draudimo bei socialinių išmokų (pašalpų) priskaitymu ir išmokėjimu.
Angelė Matulevičienė
Buhalterė
160
8 670 32485
Vykdo funkcijas susijusias su komandiruočių, prekių bei paslaugų už ryšių, kvalifikacijos kėlimo ir kitomis išlaidomis, apskaita.
Aušra Nemeikšytė
Buhalterė
157
8 676 18122
Vykdo funkcijas susijusias su lėšų, skirtų programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimu, apskaita.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Baltijos mokslo programa

Aurelija Lygnugarytė
Programų koordinatorė
204
8 670 32435
Sonata Szonn
Programų koordinatorė
208
8 676 17308

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Doktorantūros studijų plėtra

dr. Virginija Uksienė
Projekto vadovė
+370 6 112 7147
Jolanta-Rūta Balevičienė
Projekto administratorė
157
8 676 16537
Sigita Jovaišienė
Projekto finansininkė
157
8 676 16537

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra

Lina Bloveščiūnienė
Projekto vadovė
+370 37 327 860
Sigita Jovaišienė
Projekto finansininkė
157
8 676 16537

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai (LINO LT)

Ugnė Dragūnaitė
Projekto vadovė
116
8 676 45759
Linas Andrijauskas
Projekto finansininkas
157
8 676 17945
Irena Kuzminskienė
Programų koordinatorė
158
8 608 90644
Sigita Bagdonienė
Programų koordinatorė
158
8 608 90647
Aušra Nemeikšytė
Projekto finansininkė
157
8 676 18122
Veronika Norušė
Programų koordinatorė
153
8 608 90667
Jolanta Paunksnienė
Projekto viešojo administravimo specialistė
124
8 676 18422
Aurelija Povilaikė
Programų koordinatorė
158
Gintauta Žemaitienė
Programų koordinatorė
158
8 608 90645

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO

dr. Brigita Serafinavičiūtė
LINO biuro vadovė
158
8 612 90193
Julija Baniukevič
LINO biuro politikos analitikė
158
8 608 90340
Donata Mauricaitė
LINO biuro politikos analitikė
158
8 642 52324

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyrius

Eglė Miltakienė
Skyriaus vedėja
308 (Palangos g. 4)
8 604 76394
Diana Kizalaitė
Programų koordinatorė
307 (Palangos g. 4)
8 604 53397
Jolanta Petrauskaitė
Programų koordinatorė
307 (Palangos g. 4)
8 604 53 567
Jurgita Taukytė
Programų koordinatorė
306 (Palangos g.4)
8 604 75637
Vaida Vansevičienė
Programų koordinatorė
307 (Palangos g. 4)
8 604 76305
Violeta Zdanevičienė
Finansininkė
307 (Palangos g. 4)
8 604 53722

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyrius

Ugnė Andrijauskaitė
Programų koordinatorė
312 (Palangos g. 4)
8 604 75 112
Edita Kavaliauskienė
Programų koordinatorė
312 (Palangos g. 4)
8 604 58290
Jogaila Mackevičius
Programų koordinatorius
310 (Palangos g. 4)
8 676 41216
Ilona Monstavičienė
Programų koordinatorė
311 (Palangos g. 4)
8 604 53802
Sergej Tkačenko
Finansininkas
306 (Palangos g. 4)
8 604 78074

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / ES struktūrinės paramos koordinavimo skyrius

Andrius Kaveckas
Skyriaus vedėjas
301 (Palangos g. 4)
8 604 77989
Veronika Kapalinskaitė
Teisininkė
307 (Palangos g. 4)
8 604 76286
Rimantė Stašaitienė
Tyrėja
304 (Palangos g. 4)
8 604 77868