Pradžia EN

Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas

  Referentė, vyriausioji specialistė Audronė Ašmontienė
8 618 72953, audrone.asmontiene@lmt.lt, 
kabinetas 208

Komiteto pirmininkė
dr. Justina Poškienė
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra

IŠSAMIAU

 

 

habil. dr. Tamara Bairašauskaitė
Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyrius

IŠSAMIAU

prof. dr. Darijus Beinoravičius
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto profesorius

IŠSAMIAU

dr. Mintautas Gutauskas
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas

IŠSAMIAU

dr. Liutauras Kraniauskas
Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras

IŠSAMIAU

prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedra

IŠSAMIAU

dr. Aidas Perminas
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedra

IŠSAMIAU

dr. Saulius Pivoras
Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra

IŠSAMIAU

prof. dr. Jelena Stankevičienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra

IŠSAMIAU

dr. Jolanta Šinkūnienė
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas

IŠSAMIAU

 

 

dr. Mikas Vaicekauskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius

IŠSAMIAU