Pradžia EN

Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetas

  Referentė, vyriausioji specialistė Audronė Ašmontienė
+370 618 72953
audrone.asmontiene@lmt.lt
 

208 kab.

Komiteto pirmininkė
dr. Justina Poškienė
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra
justina.poskiene@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

 

habil. dr. Tamara Bairašauskaitė
Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyrius
tamara.bairasauskaite@istorija.lt

IŠSAMIAU

doc. dr. Mintautas Gutauskas
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas
mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Liutauras Kraniauskas
Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras
liutauras.kraniauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedra
giedre.mickunaite@vda.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Aidas Perminas
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedra
aidas.perminas@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Jelena Stankevičienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra
jelena.stankeviciene@vilniustech.lt

IŠSAMIAU

dr. Jolanta Šinkūnienė
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Mikas Vaicekauskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius
mikas.vaicekauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

doc. dr. Inga Vinogradnaitė

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
inga.vinogradnaite@tspmi.vu.lt 

IŠSAMIAU

 

 

prof. dr. Justinas Žilinskas
Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas
j.zilinskas@mruni.eu 

IŠSAMIAU