Pradžia EN

Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetas

 

Referentė, patarėja

Audronė Ašmontienė
+370 618 72 953
audrone.asmontiene@lmt.lt
 


 

 

Komiteto pirmininkė

prof. dr. Jurgita Verbickienė 

Vadovė, Vilniaus universitetas, Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centras

jurgita.verbickiene@lmt.lt

Tel. +370 672 79 382  

IŠSAMIAU

   

dr. Povilas Aleksandravičius

Profesorius, Mykolo Romerio universitetas

povilasal@mruni.eu

IŠSAMIAU

 

dr. Saulius Keturakis

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorius, Kauno technologijos universitetas

saulius.keturakis@ktu.lt 

IŠSAMIAU

dr. Liutauras Kraniauskas

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras

liutauras.kraniauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

   

dr. Agnė Limantė

Vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos socialinių mokslų centras, Teisės institutas

Agne.limante@teise.org 

IŠSAMIAU

dr. Rima Povilionienė

Profesorė, LMTA, Muzikologijos katedra

rima.povilioniene@gmail.com 

IŠSAMIAU

 

prof. dr. Jelena Stankevičienė

Profesorė, Vilniaus universitetas, Finansų katedra

jelena.stankeviciene@evaf.vu.lt

IŠSAMIAU

 

dr. Jolanta Šinkūnienė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas

jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt 

IŠSAMIAU

dr. Mikas Vaicekauskas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius
mikas.vaicekauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

 

doc. dr. Inga Vinogradnaitė

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
inga.vinogradnaite@tspmi.vu.lt 

IŠSAMIAU

 

   

prof. dr. Justinas Žilinskas

Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas

j.zilinskas@mruni.eu 

IŠSAMIAU