Pradžia EN

Technologijų plėtros komisija

Technologijų plėtros komisija teikia siūlymus Lietuvos mokslo tarybai dėl technologijų mokslo srities mokslo darbų vertinimo, mokslo darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų bei mokslinių tyrimų programų, skirtų taikomiesiems tyrimams. Komisijos susirinkimai šaukiami nereguliariai.

Komisijos kompetencijos sritys:

 • mokslinių tyrimų, susijusių su technologine plėtra, organizavimo klausimai;
 • moksliniais tyrimais ir technologijomis pagrįstų inovacijų vystymo klausimai;
 • metodologinės rekomendacijos dėl technologinės parengties lygių apibrėžčių, kitų su technologine plėtra susijusių sąvokų išaiškinimas;
 • įžvalgos apie rengiamus ar galiojančius teisės aktus.

Technologijų plėtros komisija sudaroma, įtraukiant technologijų mokslo srities, pramonės ir verslo atstovus:

 • Kęstutis Jasiūnas (komisijos pirmininkas)
 • Arūnas Lukoševičius (komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Vladas Algirdas Bumelis
 • Pavelas Duchovskis
 • Konstantinas Pileckas
 • Rimvydas Simutis

Svarbiausi svarstyti klausimai:

 • Rekomendacijos dėl būsimų mokslininkų grupių technologinės plėtros projektų konkursų organizavimo ir projektų vykdymo.

Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 • Technologijų plėtros komisijos sudėtis (2014-06-30 Valdybos nutarimas Nr. 7V-89).

 


Komisijos darbą administruoja vyr. specialistė dr. Milda Jodinskienė tel. (8 5) 236 0556, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt