Pradžia EN

Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisija

Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisija – nuolatinė Tarybos komisija, nagrinėjanti pranešimus, susijusius su tyrėjų mokslinės veiklos etikos pažeidimais, siekiant, kad tyrėjų mokslinė veikla atitiktų etikos principus.

Mokslinės veiklos etikos komisijos pirmininką ir narius tvirtina Lietuvos mokslo taryba. Komisiją sudaro 9 nariai: 4 narius deleguoja Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitetas, 3 – Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir 2 – Lietuvos mokslų akademija. Narių kadencija – 3 metai. Komisijos nariu galima būti ne ilgiau kaip 6 metus iš eilės.

Komisijos nariai:

  • Edita Sužiedelienė (komisijos pirmininkė)
  • Darijus Beinoravičius
  • Pavelas Duchovskis
  • Juozas Kulys
  • Remigijus Leipus
  • Algirdas Petras Stabinis
  • Jurgita Staniškytė
  • Rita Šerpytytė
  • Gediminas Valkiūnas

Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 


Komisijos darbą administruoja Milda Kuculis-Gruodienė tel. 8 676 16779, e. p. milda.kuculis@lmt.lt (Sekretoriatas, 208 kab.)