Pradžia EN

prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė nuo 2018 m. 

1995 m. baigė dailėtyros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje, medievistikos magistro (1996) ir daktaro laipsnį (2002) įgijo Vidurio Europos universitete Budapešte, Vengrijoje. Nuo 2003 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedroje, 2007 m. suteiktas docentės, 2014 m. - profesorės vardas. Tyrinėja Europos ir Lietuvos Viduramžių ir Naujųjų laikų kultūrą, istorinės atminties ir vaizduotės klausimus, analizuoja rašytinius dailės šaltinius, lituanistinį kultūros paveldą.

1999–2017 m. stažavosi Varburgo (Warburg) institute Londone (Jungtinė Karalystė), Woodrow Wilsono tarptautiniame mokslininkų centre Vašingtone (JAV), Katalikiškame Liuveno universitete (Belgijoje), priešakinių studijų centruose „Collegium Budapest“ (Budapešte, Vengrija) ir „Sofia“ (Sofijoje, Bulgarija), Harvardo universiteto Bizantistikos tyrimų centre „Dumbarton Oaks“ Vašingtone (JAV), „Landis&Gyr“ kultūros rezidencijoje Cuge (Šveicarija), dirbo Oksfordo universitete įgyvendinant Europos mokslo tarybos remtą projektą „Jogailaičiai: dinastija, atmintis, tapatybė“. 2009–2015 m. pirmininkavo Lietuvos mokslo premijų komisijos humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijai, 2011–2014 m. buvo Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė. Nuo 2005 m. yra Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

Nuolat vykdo mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, šiuo metu daugiausia tyrinėja bizantinės dailės paveldą ir „graikiškos manieros“ sampratą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, mokslo darbus skelbia Lietuvos ir užsienio spaudoje, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose ir projektuose, kuruoja istorinės dailės parodas, Lietuvoje ir užsienyje ekspertuoja mokslo ir kultūros projektus, dalyvauja kultūros ir meno vertinimo komisijų veikloje.

Parengė monografijas „Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania“ (Budapest, 2006), „Vytautas Didysis: Valdovo įvaizdis“ (V., 2008), sąvadą „Synagogues in Lithuania. A Catalogue“, 2 t. (V., 2010–12, kartu su Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin ir Jurgita Šiaučiūnaite-Verbickiene), vadovėlį „Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos“ (V., 2012).